In Eindhoven is een inloophuis geopend waar jongens en mannen terechtkunnen die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Het is de eerste locatie in Nederland die zich speciaal richt op mannen.

Aanleiding voor het openen van het inloophuis is een onderzoek over jongensprostitutie in en rond de stad. Uit dat onderzoek bleek dat er in 2018 in de regio Eindhoven zo'n zeventig mannen werkten in de prostitutie. Het merendeel, bijna zestig, was minderjarig. Vaak deden ze het werk niet vrijwillig.

Abdullah kan erover meepraten. Hij zat jarenlang gedwongen in de prostitutie en is blij met het inloophuis:

'Ze dwongen me om seksuele handelingen te verrichten'

Het inloophuis wil een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn. "De groep jongens waar wij ons op richten zijn vaak kwetsbare jongens die ongewild in een moeilijke situatie zijn beland", zegt Jacqueline Vonk van inloophuis Lumens. Volgens haar worden de mannen soms gechanteerd of op een andere manier onder druk gezet om seksuele handelingen te verrichten, terwijl ze dat niet willen.

De mannen kunnen er terecht om hun verhaal te vertellen, maar er wordt ook hulp geboden. "Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en justitie. Maar ook op het gebied van hun eigen talentenontwikkeling en het ontwikkelen van een perspectief voor de toekomst", legt Vonk uit. Er is een arts aanwezig, iemand van de GGD, een zedenrechercheur en iemand van Vluchtelingenwerk.

Onbesproken probleem

Volgens Vonk is seksuele uitbuiting van mannen een maatschappelijk onbesproken probleem en durven veel jongens daarom niet om hulp te vragen. Ze kunnen vaak nergens terecht en raken daardoor steeds meer in de problemen. "En dat maakt het voor justitie ook lastig om tot vervolging van de daders over te gaan."

Het inloophuis in Eindhoven is in eerste instantie twee dagen in de week geopend. Ze hopen dat zij het voorbeeld kunnen zijn voor andere steden, zodat ook daar ontmoetingsplekken worden geopend.

STER reclame