NOS Nieuws

Kabinet gaat vissers uitkopen

  • Rob Koster

    Economieverslaggever

  • Rob Koster

    Economieverslaggever

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het Noordzeeakkoord. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen vanmiddag laten weten aan de betrokken organisaties. Het geld is onder meer bedoeld om vissers die willen stoppen uit te kopen en de overblijvers te helpen met het verduurzamen van de kottervloot. Verder komt er onderzoek naar nieuwe vistechnieken en de ontwikkeling van de natuur in de Noordzee.

Het Noordzeeakkoord is het resultaat van overleg tussen de visserij, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven en de Rijksoverheid. Het overleg was nodig omdat een groot deel van de Noordzee de komende jaren wordt volgebouwd met windmolenparken. Ook worden er meer natuurgebieden aangewezen in de Noordzee. Door deze ontwikkelingen is er minder ruimte voor de visserij.

Deelnemers aan het Noordzee-overleg moeten nu bepalen of ze financiering door het Rijk voldoende vinden voor de ondertekening van een definitief akkoord. In het akkoord staat ook dat de visserij en natuur- en milieuorganisaties betrokken worden bij de aanwijzing van nieuwe gebieden voor wind op zee. Verder moet de controle op naleving van de regels voor de visserij op de Noordzee worden verscherpt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl