NOS/Jeroen van Eijndhoven

De kans bestaat dat patiënten volgend jaar moeten bijbetalen voor medicijnen die ze vergoed krijgen. Minister Bruins voor Medische Zorg verlaagt de maximale vergoedingen in de hoop dat farmaceuten dan hun prijzen voor merkgeneesmiddelen verlagen. Gebeurt dat niet, dan moeten in het uiterste geval 6 miljoen patiënten gaan bijbetalen. Voorlopig zal dat niet meer zijn dan 250 euro per jaar.

De maximale vergoedingen die nu verstrekt worden zijn gebaseerd op de prijzen van 1998. Volgens Bruins zijn er de afgelopen jaren steeds meer goedkopere, vergelijkbare geneesmiddelen op de markt gekomen en kan de vergoeding dus omlaag. Dat moet een besparing op de zorgkosten opleveren van 140 miljoen euro per jaar.

Medische redenen

Bruins gaat ervan uit dat fabrikanten van dure medicijnen hun prijzen zullen verlagen, om te voorkomen dat hun patiënten moeten gaan bijbetalen. Maar als dat niet gebeurt, dan blijft er volgens hem ook altijd een medicijn beschikbaar zonder bijbetaling.

In deze video duiken we in de wereld van medicijnprijzen. Waarom kost de ene pil een prikkie en de ander een fortuin?

Hierdoor zijn sommige medicijnen zo duur

Ook mensen die om medische redenen niet kunnen uitwijken naar een goedkoper middel, hoeven niet bij te betalen, verzekert de minister.

Op dit moment zijn er ruim twee miljoen mensen in Nederland die moeten bijbetalen voor de medicijnen die ze gebruiken. Als de farmaceuten hun prijzen niet verlagen en patiënten niet overstappen naar goedkopere middelen, kan het aantal bijbetalers stijgen naar 6 miljoen.

Goed overleg

Bruins wil het nieuwe vergoedingensysteem zorgvuldig invoeren, in goed overleg met patiëntenorganisaties, artsen, apothekers, zorgverzekeraars en fabrikanten. Daarom treedt het systeem op zijn vroegst in de tweede helft van 2021 in werking.

Dat is na de Tweede Kamerverkiezingen die in maart van dat jaar gepland staan. De kans bestaat dan ook dat de bijbetalingen onderwerp van gesprek zullen zijn bij de formatie van een nieuw kabinet.

STER reclame