ANP XTRA ROOS KOOLE

De afgelopen jaren zijn nieuwe risico's ontstaan voor de Nederlandse economie. Dat kaart de Sociaal Economische Raad aan in een nieuw onderzoek. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de lage rente, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de geopolitieke spanningen.

Het adviesorgaan wijst erop dat Nederlandse huishoudens in de financiële problemen kunnen komen als het in de toekomst economisch slechter gaat.

Zij hebben te weinig geld om vrij te besteden en te lage buffers om financiële schokken mee op te vangen. Al twintig jaar hebben huishoudens niet of nauwelijks van de welvaartsgroei geprofiteerd, schrijft de SER.

Sommige risico's verkleind

Het onderzoek ging over de vraag of Nederland de risico's voor de stabiliteit van de Nederlandse economie sinds 2013 heeft beperkt. Daar is volgens de onderzoekers geen eenduidig antwoord op te geven.

Sommige risico's zijn sindsdien juist kleiner geworden. Doordat de huizenprijzen zijn gestegen, zijn er bijvoorbeeld veel minder huishoudens met een potentiële restschuld en bij banken is er meer aandacht voor de risico's van aflossingsvrije hypotheken.

Nieuwe risico's

Maar er zijn ook nieuwe risico's. De hoge huizenprijzen betekenen ook hogere vaste lasten en de hogere hypotheken die mensen door de lage rente kunnen afsluiten zijn volgens de SER ook niet altijd verantwoord.

Ook de flexibilisering op de arbeidsmarkt is volgens het adviesorgaan een risico. Mensen die niet in loondienst zijn voelen het sneller als het economisch minder goed gaat. Die hebben dan ineens minder te besteden. Economisch, maar ook maatschappelijk gezien, zou het beter zijn om de risico's op de arbeidsmarkt eerlijker te verdelen, zegt de SER.

Uit het onderzoek volgt geen direct advies aan de regering. Daarvoor is eerst vervolgonderzoek nodig, zeggen de onderzoekers.

STER reclame