ANP

"Voor zover wij weten komt de kazerne gewoon in Vlissingen. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat ze ons zo zouden schofferen." Verantwoordelijk wethouder Albert Vader is duidelijk niet te spreken over de handelwijze van het ministerie van Defensie.

Nieuwsuur bericht vandaag dat staatssecretaris Visser van Defensie het kabinet heeft voorgesteld om de marinierskazerne in Doorn niet meer naar Vlissingen te verhuizen. De kosten zouden te hoog zijn en te veel mariniers zouden de verhuizing zien als reden om op te stappen. Er zou daarmee een streep gaan door het besluit, genomen in 2012, om 1800 mariniers naar Vlissingen te verhuizen.

Vissers voorstel alsnog van de verhuizing af te zien, is vrijdag in de ministerraad op het laatste moment geblokkeerd. Er zou eerst gesproken moeten worden over meer compensatie voor Zeeland.

Geruchten

"Alle contracten zijn getekend en we hebben altijd op een prettige manier contact gehad met het ministerie van Defensie. Ik vind de huidige gang van zaken bijzonder vreemd en onbeschoft", zegt wethouder Vader.

Vorige week gingen de eerste geruchten dat Visser een streep zou zetten door de nieuwe kazerne. Dat er een concrete andere locatie werd genoemd in de berichten vond de wethouder zorgwekkend. "We hebben direct contact gezocht met het ministerie maar kregen geen bevredigend antwoord."

Dus schreven de gemeente, de provincie en het waterschap een gezamenlijke brief aan de staatssecretaris en de premier. In die brief vroegen ze om snel duidelijkheid te geven over de status van de kazerneplannen.

Terrein Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen Rijksvastgoedbedrijf

Gedeputeerde Dick van der Velde wil nog niet op de berichtgeving van vandaag reageren. "De deadline uit die brief verloopt vrijdagavond, dus morgen verwacht ik een bericht", zegt hij tegen Omroep Zeeland. "Namelijk: maak je niet druk, we houden ons aan de afspraak en komen gewoon naar Vlissingen."

Jongeren trekken weg

Het is voor Zeeland van groot belang dat de kazerne naar de provincie komt. Met de vergrijzing in de provincie kunnen ze nog omgaan, maar de jongeren die wegtrekken bezorgen echt problemen. Ze verlaten Zeeland om te gaan studeren en komen meestal niet terug.

"Dat komt onder andere doordat er steeds meer overheidsdiensten uit Zeeland vertrekken", legt Vader uit. Zoals de Belastingdienst en het Kadaster. Dat kostte Zeeland zo'n 1600 banen. "De overheid beloofde ons daarin tegemoet te komen door de kazerne naar Vlissingen te verhuizen. Als ze dit niet doen en de regio dus zo ontzettend in de steek laten, dan kunnen we ons als Zeeuwen beter afsplitsen en ons aansluiten bij België."

Compensatie

In de brief aan de staatssecretaris wijzen de burgemeester, commissaris van de Koning en de dijkgraaf op alle voorbereidende werkzaamheden die al zijn verricht. "Land is onteigend, mensen hebben hun huis moeten verlaten, een camping is verplaatst, er is gesaneerd en de infrastructuur is aangelegd."

Bij elkaar is daar al 37,5 miljoen euro aan uitgegeven. Maar met alleen het terugbetalen van deze kosten, is het kabinet er niet. Zeeland loopt jaarlijks 28 miljoen euro mis aan spin-off van de kazerne. Want al die mariniers zouden hun gezinnen meenemen, in Zeeland gaan wonen en daar hun geld uitgeven. "En als je rekent dat de kazerne in 2017 al open zou gaan kun je je voorstellen om wat voor een bedragen dat zou gaan", zegt Vader.

De wethouder wacht eerst het besluit van morgen af. "Eerst maar eens horen waar de ministerraad morgen mee komt. Als inderdaad blijkt dat er achter onze rug om van alles is besloten, dan is dat buitengewoon pijnlijk."

STER reclame