NH Nieuws

Het Zaans Medisch Centrum heeft Pharmafilter, een leverancier van zuiveringssystemen voor ziekenhuizen, ten onrechte in een kwaad daglicht gezet. De rechtbank heeft het ziekenhuis opgedragen om een persbericht over maatregelen tegen de uitbraak van een antibiotica-resistente darmbacterie te rectificeren.

Het ziekenhuis liet in september weten rigoureuze stappen te zetten bij het bestrijden van de resistente bacterie. Zo wilde het ziekenhuis overgaan op een ander systeem voor afvalverwerking.

Het ziekenhuis maakt sinds 2017 gebruik van een afvalverwerkingssysteem dat afval vermaalt. In een persbericht schreef het ziekenhuis dat het systeem pulp produceert die op allerlei plekken in het rioolsysteem van het ziekenhuis verstoppingen veroorzaakt, waardoor er een groter risico op verspreiding van de bacterie bestond.

Kort geding

Pharmafilter weerspreekt dat de bacterie iets met het systeem te maken had en spande een kort geding aan, schrijft NH Nieuws. Zo legde het Zaans MC volgens de leverancier ten onrechte een verband tussen de uitbraak van de bacterie en het afvalverwerkingssysteem.

De rechter noemt het persbericht van het Zaans MC "ongenuanceerd en onevenwichtig" omdat het ziekenhuis zijn eigen aandeel in de verstoppingen van de riolering in het midden heeft gelaten. In het persbericht staat volgens de rechtbank niet "dat de reinheid en functionaliteit van het riool en de aard van het afval dat in de vermalers wordt gegooid ook van invloed zijn op de verstoppingen".

Het Zaans MC heeft na de uitspraak de rectificatie op de website geplaatst.

Resistente bacterie

Sinds februari 2018 is de resistente darmbacterie Citrobacter freundii inmiddels bij 46 patiënten aangetroffen. De bacterie heeft een gen bij zich, NDM, dat ervoor zorgt dat alle gangbare antibiotica geen effect hebben. Een patiënt die een infectie opliep door de bacterie is overleden.

STER reclame