Een palmolieplantage in Indonesië AFP

Een klacht van Milieudefensie en enkele andere ngo's tegen ING over het investeren in palmoliebedrijven is in behandeling genomen door de OESO, de wereldwijde organisatie die sociaal en economisch beleid van aangesloten landen onderzoekt. Volgens de indieners leeft ING de OESO-richtlijnen niet na. De klacht werd vorig jaar juli ingediend.

"Het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP) is van mening dat deze melding nader onderzoek verdient en heeft aangeboden een dialoog te faciliteren tussen beide partijen", schrijft de OESO. Het aanbod is geaccepteerd door zowel ING als mede-indiener Friends of the Earth, de internationale koepel waaronder Milieudefensie valt.

Volgens de klagers maken palmoliebedrijven in bijvoorbeeld Indonesië zich schuldig aan landroof van bewoners en wordt personeel er uitgebuit. In 2014 diende Milieudefensie een soortgelijke klacht in over Rabobank vanwege investeringen in dit soort bedrijven. De OESO legde toen geen dwingende maatregelen op.

Milieudefensie: ING medeplichtig

Volgens Milieudefensie gaat deze klacht verder, "omdat een bedrijf voor het eerst wordt verweten dat het zélf bijdraagt aan misstanden", zegt een woordvoerder. "We wijzen ING al decennia op concrete misstanden bij palmoliebedrijven waarin het investeert. Ondertussen verandert daar niets en blijft ING geld steken in deze bedrijven. Dan word je op een gegeven moment medeplichtig."

De indieners pleiten voor bindende wet- en regelgeving voor financiële instellingen "om foute investeringen tegen te gaan".

ING: geen financiering plantages

ING benadrukt in een reactie dat het NCP zich nog niet heeft uitgesproken "over de juistheid van de verklaringen van de ngo's of over de juistheid van de door ING verstrekte reactie daarop". De bank zegt al in juli te hebben aangeboden de dialoog met de ngo's aan te gaan.

"ING financiert geen palmolieplantages. Wij verstrekken algemene of handelsfinanciering aan een kleine groep palmoliebedrijven die uitgebreid wordt onderzocht op zorgvuldigheidseisen op milieu- en sociaal gebied."

Het NCP zal het onderzoek naar verwachting in het voorjaar van 2021 hebben afgerond en met een uitspraak komen.

STER reclame