Een demonstratie in Rotterdam tegen het gebruik van kolen als energiebron
NOS NieuwsAangepast

Ruime meerderheid van Nederlanders denkt dat het klimaat verandert

72 procent van de Nederlanders is ervan overtuigd dat het klimaat aan het veranderen is. Een iets kleiner deel, 67 procent, denkt dat de mens daar helemaal of voor een deel verantwoordelijk voor is.

Dat is de uitkomst van een enquête in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Uit die enquête blijkt ook dat 7 procent van de Nederlanders ontkent dat het klimaat verandert. 21 procent weet het niet.

Hulp van burgers

Het kabinet wil de uitstoot van broeikasgassen in 2030 hebben teruggebracht tot maximaal 49 procent van het niveau van 1990. In 2050 moet de uitstoot bijna nul zijn.

Om dat voor elkaar te krijgen wil het kabinet medewerking van de burgers krijgen. Het ministerie wil daarom weten hoe burgers denken over klimaatverandering, de maatregelen ertegen en hun eigen bijdrage eraan.

35 procent van de geënquêteerden ziet voor zichzelf een belangrijke rol bij het tegengaan van klimaatverandering, 50 procent vindt zichzelf een beetje verantwoordelijk, 5 procent voelt zich helemaal niet verantwoordelijk. Een grote meerderheid vindt dat bedrijven en de Rijksoverheid het voortouw moeten nemen, komt naar voren uit het onderzoek.

Te positief beeld

De onderzoekers ontdekten ook dat Nederlanders een te positief beeld hebben van de vorderingen van Nederland bij het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Zo schatten Nederlanders dat 26 procent van het Nederlandse energieverbruik duurzaam is, zoals windenergie en zonne-energie. In werkelijkheid is dat 7,4 procent.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl