NOS Nieuws

503 varkensboeren melden zich voor stopsubsidie

Er hebben zich 503 varkenshouders gemeld voor de uitkoopregeling voor boeren. Dat zijn er zo'n tweehonderd meer dan gedacht. De boeren kunnen een subsidie krijgen om te stoppen met hun bedrijf.

De regeling, waar tot nu toe 180 miljoen euro voor is vrijgemaakt, is bedacht om een einde te maken aan de stankoverlast in de buurt van varkenshouderijen, maar is door de stikstofproblematiek meer in de belangstelling komen te staan.

Het is de bedoeling dat de aanmelders binnen 13 weken horen of zij in aanmerking komen voor de subsidie. Varkenshouders die de meeste stankoverlast veroorzaken, krijgen voorrang. Het ministerie streeft ernaar om zoveel mogelijk aanvragen te honoreren.

De boeren die subsidie krijgen, kunnen in het tweede kwartaal van 2020 beginnen met de afbouw van hun bedrijf. De eerste resultaten van het verminderen van de geuroverlast moeten dan volgend jaar merkbaar worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl