ANP

Het kabinet is niet van plan het minimumloon te verhogen. Een ambtelijke werkgroep heeft de ontwikkeling van het minimumloon tussen 2011 en 2018 geëvalueerd en volgens minister Koolmees komt daaruit niet naar voren dat het moet worden aangepast, los van de gebruikelijke indexeringen op 1 januari en 1 juli. Eerder drongen onder meer SP, GroenLinks en PvdA aan op verhoging.

Uit de evaluatie blijkt onder meer dat het minimumloon tussen 2011 en 2018 meer is gestegen dan het gemiddelde loon. Verder komt naar voren dat de koopkracht van werkenden met een minimumloon in die periode is toegenomen, dat Nederland relatief een lage inkomensongelijkheid heeft en dat die ook internationaal nagenoeg onveranderd is gebleven.

Koolmees wil nog wel nader onderzoek naar de gevolgen voor de werkgelegenheid en de economie als het minimumloon zou worden verhoogd. Het Centraal Planbureau zal dat onderzoek doen.

In Nederland worden zo'n 500.000 banen in Nederland betaald op het niveau van het wettelijk minimumloon en bijvoorbeeld de bijstand en de AOW zijn eraan gekoppeld. Voor mensen van 21 jaar en ouder is het minimumloon nu 1.653,60 euro per maand.

STER reclame