Methodisten bidden in een kerk in Knoxville, Tennessee AFP

Leiders van de methodistenkerk hebben voorgesteld om de geloofsgemeenschap te splitsen, omdat er onenigheid is over het homohuwelijk en homoseksuele geestelijken.

Aan de ene kant zou een traditionele afsplitsing ontstaan, die zich blijft afzetten tegen de lhbti-gemeenschap. Aan de andere kant blijft de United Methodist Church over, die het homohuwelijk zou toestaan en homoseksuele geestelijken zou verwelkomen.

In het voorstel staat verder dat het traditionele deel van de kerk 25 miljoen dollar meekrijgt. In ruil daarvoor zou de afsplitsing geen aanspraak mogen maken op bezittingen van de United Methodists, zoals kerkgebouwen.

Het initiatief komt nu, omdat de leiding van de methodistenkerk dit jaar een hardere lijn volgt tegenover geestelijken die zich niet houden aan de interne regels. Ze worden een jaar geschorst als ze meewerken aan een homohuwelijk. Als ze dat daarna nog eens doen, worden ze uit de geestelijkheid verwijderd.

Het plan moet door de wereldwijde methodistenconferentie in mei worden goedgekeurd, en leiders van zowel de liberale als de conservatieve vleugel verwachten dat het gaat lukken.

STER reclame