NOS Nieuws

Verplicht stellen helpt niet om vaccinatiegraad te verhogen

Het verplicht stellen van vaccinaties helpt niet om meer mensen ertoe over te halen zich te laten inenten. Dat zeggen kennisbureau Nivel en het Amsterdam UMC in een onderzoek waar staatssecretaris Blokhuis om heeft gevraagd. Ook een financiële stimulans helpt niet om meer mensen over de streep te trekken.

De onderzoekers concluderen dat een verplichting of een financiële maatregel waarschijnlijk alleen effect heeft op de kleine groep mensen die nu niet komt opdagen voor vaccinaties omdat zij bijvoorbeeld hun afspraak zijn vergeten.

Voor mensen die vaccinaties weigeren om religieuze of principiële redenen verwachten zij geen effect. Die groep kan volgens het Nivel en het Amsterdam UMC beter worden benaderd met voorlichting die specifiek is gericht op de doelgroep. Alleen door mensen te overtuigen van het nut van deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma, kan de vaccinatiegraad worden verhoogd.

Verplichte griepprik

Een tweede onderzoek dat Blokhuis had gevraagd, gaat over de vraag of het mogelijk en wenselijk is om de griepvaccinatie verplicht te stellen voor mensen die in de zorg werken. Twee adviesbureaus vinden van niet. Zij zeggen dat er op dit moment geen wettelijke grondslag is om zorgmedewerkers te verplichten tot een griepprik en dat dit ook in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen. Ze wijzen erop dat er bovendien weinig draagvlak voor is onder zorgpersoneel.

Blokhuis zal in januari laten weten wat hij met de rapporten gaat doen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl