Ministers Dekker en Grapperhaus ANP

Overheden kunnen elkaar voortaan makkelijker tippen over criminele praktijken. Dat is de kern van een wetsvoorstel van de ministers Grapperhaus en Dekker. Ze willen op die manier voorkomen dat criminelen in een bepaalde gemeente ongestoord hun gang kunnen gaan, terwijl een andere gemeente allerlei belastende informatie over hen heeft.

De ministers willen daarvoor de wet aanpassen, die de integriteit van het openbaar bestuur moet waarborgen (wet Bibob). Volgens het voorstel kunnen gemeenten, provincies en rijk elkaar beter en eerder informeren als het gevaar groot is dat een vergunning, overheidsopdracht of vastgoedtransactie wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Daarbij gaat het niet alleen om degene met wie de overheid zaken doet, maar ook om zijn zakelijke relaties. Ook moet het moeilijker worden voor criminelen om 'katvangers' of schijnconstructies te gebruiken.

Grapperhaus en Dekker vinden dat het nu te vaak voorkomt dat iemand in een bepaalde gemeente geen vergunning krijgt vanwege ernstig gevaar voor misbruik van de dienstverlening van de overheid en in een andere gemeente wel, omdat men daar niet op de hoogte is van de risico's. De voorstellen maken deel uit van het bredere streven van het kabinet om ondermijning aan te pakken.

Burgers en instanties kunnen nu commentaar geven op de voorstellen. Later legt het kabinet de wetswijzigingen voor aan de Tweede Kamer.

STER reclame