Voorzitter Carolina Schmidt (in het rood) tijdens de afsluiting van de top
NOS NieuwsAangepast

Minimaal akkoord op klimaattop Madrid, grootste probleem doorgeschoven

De klimaattop in Madrid is afgesloten met een minimaal akkoord. Na meer dan twee weken van overleg hebben de onderhandelaars opnieuw onderstreept dat de uitstoot van broeikasgassen verder moet worden teruggedrongen en dat er geld komt voor arme landen om de gevolgen van de opwarming van de aarde op te vangen.

Maar een van de hoofddoelen was het opstellen van nieuwe regels voor de verhandeling van uitstootrechten tussen landen. Daar is men niet uitgekomen. Nederland vindt dat teleurstellend. Het hoopt dat de besprekingen over de handel in uitstootrechten het komend jaar alsnog kunnen worden afgerond, aldus het ministerie van Economische Zaken.

Nieuw systeem

Op de klimaattop in 2015 in Parijs is afgesproken dat elk land klimaatplannen moet maken. Als het een land niet lukt om zo'n klimaatplan op tijd uit te voeren, kan dat land een deel van het plan overnemen van een land dat juist beter heeft gepresteerd. Dit is het nieuwe systeem waarop landen met elkaar kunnen handelen in delen van elkaars klimaatplannen.

Waar de deelnemers aan de klimaattop in Madrid het niet over eens zijn geworden, is wat er moet gebeuren met rechten die dateren uit een eerder systeem. "Met name de EU is bang dat er dubbeltellingen en misbruik gaan ontstaan, als er geen strenge regels worden afgesproken", zegt NOS-redacteur Klimaat en Energie Heleen Ekker. Grote landen als Brazilië, Australië en Rusland verzetten zich echter tegen aangescherpte regels voor de emissiehandel.

Doorgeschoven

De afspraken daarover zijn doorgeschoven naar een bijeenkomst in juni. De vrees is dat het probleem ook dan niet wordt opgelost, en wordt doorgeschoven naar de klimaattop in december volgend jaar in Glasgow. "Die wordt dan nog moeilijker dan al werd gevreesd", zegt Ekker.

"Volgend jaar moeten alle landen van de wereld hun klimaatplannen aanscherpen. De uitstoot van broeikasgassen stijgt nog altijd. En volgens wetenschappers is het klimaat kwetsbaarder dan eerder werd gedacht. De hoop was dat iedereen zich daar dan volgend jaar volledig op zou kunnen concentreren. Maar nu er ook nog andere kwesties zijn doorgeschoven, maakt dat de top in Glasgow alleen nog maar ingewikkelder."

De klimaattop in Madrid moest voortbouwen op het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd gesloten. Daar werd afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moest blijven tot ruim onder de 2 graden, bij voorkeur in de buurt van 1,5 graad. De wereld stevent met het huidige klimaatbeleid af op een opwarming met 3 tot 4 graden. Daarom is het de bedoeling dat alle klimaatplannen in Glasgow worden aangescherpt.

Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds verwijt de grote broeikasgasuitstotende landen dat ze hun verantwoordelijkheid hebben ontlopen en de toekomstige generaties met een crisis opzadelen. "We weten wat er moet gebeuren en er is geen tijd meer om terug te krabbelen of te discussiëren", zegt WNF-topman Pulgar-Vidal.

Ekker denkt dat ook milieuactiegroepen zullen zeggen dat de top mislukt is. "Anderen zullen er toch op wijzen dat een akkoord beter is dan geen akkoord. Want het was ook mogelijk geweest dat iedereen met ruzie uit elkaar was gegaan. Dat is niet gebeurd."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl