Boeren op weg naar de massale protestactie in Den Haag in oktober
NOS Nieuws

'Nederland moet in stikstofcrisis niet alleen kijken naar reductie'

Nederland moet zich bij de aanpak van de stikstofcrisis niet alleen richten op het nemen van stikstofbeperkende maatregelen. Om op lange termijn de bouw en de agrarische sector de ruimte te geven, kan ook aan andere maatregelen worden gedacht, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dat instituut doet onderzoek naar de gevolgen van beleid op het gebied van milieu, natuur en ruimte.

De reden dat stikstofuitstoot in Nederland moet worden teruggebracht, is dat na een uitspraak van de Raad van State natuurgebieden beter moeten worden beschermd en dat de kwaliteit van de natuur in deze gebieden moet worden verbeterd.

Dat kan door het terugbrengen van stikstof, maar ook door bijvoorbeeld andere maatregelen te nemen, zoals het samenvoegen van kleine stukken natuur tot grotere aaneengesloten gebieden en verbetering van de waterkwaliteit.

Nieuw instituut

Het Planbureau pleit voor een nieuw wetenschappelijk instituut dat per gebied een oordeel velt over de ecologie. Voor de korte termijn is het nemen van stikstofbeperkende maatregelen onvermijdelijk, vooral bij de landbouw, gezien de omvang van de uitstoot in die sector, zegt het PBL.

De boeren trokken dit najaar de betrouwbaarheid van de stikstofmetingen van het RIVM in twijfel, en daarmee ook de noodzaak voor het kabinet om maatregelen te nemen.

Om dit in de toekomst te voorkomen, zou een stikstofakkoord moeten worden gesloten, waarin alle partijen meebeslissen over de te gebruiken meettechnieken, schrijft het PBL.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl