NOS NieuwsAangepast

'Steeds meer camera's op scholen'

Op steeds meer scholen hangen beveiligingscamera's in bijvoorbeeld de kantine, bij de kapstokken of op het schoolplein. Dat blijkt uit een rondgang van het NOS Jeugdjournaal langs langs twintig basis- en middelbare scholen en betrokken instanties. Sommige scholen hebben zelfs meer dan veertig camera's op het terrein. Ze moeten zich houden aan privacyregels, maar worden niet actief gecontroleerd op de naleving daarvan, tenzij er een klacht is.

De toename van cameratoezicht wordt bevestigd door de Autoriteit Persoonsgegevens, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Hoeveel scholen inmiddels camera's hebben hangen, weten de instanties niet, omdat er geen registratie- of vergunningsplicht voor is.

Privacyexperts maken zich soms zorgen over het gebrek aan controle, maar ook over de aanwezigheid van camera's an sich.

Het NOS Jeugdjournaal ging op bezoek bij een middelbare school waar zeventien camera's hangen:

Op steeds meer scholen hangen camera's

Scholen moeten altijd een geldige reden hebben om een camera op te hangen. Beelden mogen alleen worden bekeken als daar aanleiding toe is en mogen sowieso niet langer dan vier weken worden bewaard. Ook moeten er bordjes hangen, waarop staat dat er cameratoezicht is.

In een privacyplan moeten scholen verantwoorden waarom er camera's hangen, hoe zij omgaan met de privacy van leerlingen en leraren en wie de beelden beheert. "In dit plan moeten de belangen van leerlingen, leerkrachten en bezoekers worden afgewogen tegen het eigenbelang", zegt Annemieke Herberigs van de Autoriteit Persoonsgegevens. "Scholen worden verder niet gecontroleerd op naleving."

Cameratoezicht kan averechts werken

Simone van Dijk, Privacy First

Jurist Simone van Dijk van stichting Privacy First betwijfelt of scholen wel zulke zware veiligheidsproblemen hebben, om de aanwezigheid van camera's te rechtvaardigen. Ook vindt zij dat toezicht op scholieren primair bij het schoolpersoneel en de leraren ligt en dat cameratoezicht mogelijk averechts kan werken.

"Als er een incident is, komt dat vanzelf wel aan het licht, via gesprekken", zegt Van Dijk. "Door camera's op te hangen heb je kans dat leraren minder gaan opletten. Ook leerlingen kunnen denken: 'ik zeg er maar niets van, want het staat toch op camera'. Kinderen hebben recht op privacy", vervolgt zij. "Ze moeten de gelegenheid hebben fouten te maken die niet voor iedereen zichtbaar zijn. "

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl