NOS/Bart Kamphuis

Hoe moet een duurzame samenleving eruitzien? Een samenhangende visie hierop ontbreekt bij de Nederlandse overheid, oordeelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een advies aan het kabinet.

Nederland heeft zich ten doel gesteld om de CO2-uitstoot tot 2030 met 49 procent terug te brengen en in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Om dat te kunnen bereiken moeten volgens de raad de stucturen van de economie veranderen.

"Je moet dan bijvoorbeeld denken aan rekeningrijden en het verwerken van kosten voor afvalverwerking in de verkoopprijs", zegt voorzitter Jan Jaap de Graeff. "Tot nu toe zijn politici heel karig met dit soort zaken, maar ze werken vaak erg goed."

Gevestigde partijen bevoordeeld

De raad vindt dat bestaande regelgeving vaak gevestigde partijen en belangen bevoordeelt, ten opzichte van innovatieve nieuwkomers. Het kabinet wordt daarom geadviseerd om meer oog te hebben voor "de afbouw van economische activiteiten waar dat nodig is".

Het argument van de internationale concurrentiepositie van Nederland wordt volgens de raad vaak selectief gebruikt om verduurzaming tegen te houden.

STER reclame