NOS NieuwsAangepast

Scholen krijgen meer vrijheid voor invulling lespakket

Scholen krijgen meer vrijheid om onderwijstijd naar eigen inzicht in te richten. Het kabinet schrijft aan de Tweede Kamer dat leraren en schoolleiders dertig procent van de lessen in het basis- en voortgezet onderwijs zelf mogen invullen.

De brief aan de Kamer is de kabinetsreactie over het aanpassen van het lespakket, waar de commissie Curriculum.nu van zo'n 150 leraren en schooldirecteuren zich over heeft gebogen en in oktober een advies over heeft uitgebracht. Het pakket is al ruim 12 jaar niet aangepast.

"In het verbeterde curriculum leggen we vast wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen", zegt minister Slob van Onderwijs. "Leraren en schoolleiders weten wat hun leerlingen nog meer nodig hebben. Daarom wil ik hun de ruimte geven."

Wilhelmus

Wat er concreet aan doelen voor leerlingen in het nieuwe lespakket zit, is nog niet vastgesteld. Wel is al bekend dat het Wilhelmus er zeer waarschijnlijk niet in zal zitten, hoewel dat wel in het regeerakkoord staat.

Slob wil in ieder geval dat burgerschap (kennis over democratie en rechtstaat) en digitale geletterdheid aandacht krijgen in het nieuwe lespakket. Verder vindt hij taal en rekenen belangrijk voor "vergroting van kansengelijkheid". De Tweede Kamer gaat ook nog debatteren over de inhoud van het pakket.

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad, is blij dat Slob hiermee de voorstellen van de Curriculum.nu grotendeels lijkt over te nemen. "Het proces om tot deze voorstellen te komen is zorgvuldig geweest. Voor het zetten van de juiste vervolgstappen, zodat het nieuwe curriculum echt gaat leven, hebben leraren en scholen tijd, ruimte en ondersteuning nodig."

2023/2024

De minister schrijft daarover dat hij beseft dat leraren en schoolleiders het al druk hebben en dat een nieuw curriculum als "extra belasting kan worden beleefd". Hij wil het komende half jaar overleggen met de sector om te kijken welke ondersteuning nodig is "en welke bijdrage het kabinet hieraan kan leveren".

De planning is dat het nieuwe lespakket in schooljaar 2023/2024 ingaat voor basisscholen en de onderbouw van middelbare scholen. De bovenbouw van het voortgezet onderwijs volgt later.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl