NOS Bart Kamphuis

De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen moet beter, vindt Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Volgens hem is de werkwijze nu te versnipperd, waardoor kinderen niet goed geholpen worden.

Er zijn wel allerlei initiatieven om seksueel geweld tegen kinderen aan te pakken, maar de samenhang en coördinatie ontbreekt, constateert de Nationaal Rapporteur in de tweejaarlijkse slachtoffermonitor. Het gebrek aan afstemming gaat volgens hem onder meer ten koste van de aandacht voor slachtoffers die online te maken krijgen met seksueel geweld.

De aanpak ligt nu vooral bij de gemeenten, maar daar gebeurt nog te weinig, vindt Bolhaar. Een ander probleem is dat misbruikte kinderen niet altijd goed worden geholpen, met name als ze meerdere problemen hebben. Vijftien procent van de kinderen die onder toezicht werden gesteld, kregen niet binnen zes maanden jeugdhulp.

Twee weken geleden concludeerden de inspecties voor Gezondheidszorg en Jeugd, en voor Justitie en Veiligheid al dat kinderen met meerdere problemen niet op de juiste plek en niet op tijd worden geholpen.

Verborgen

Veel seksueel geweld tegen kinderen blijft verborgen, vooral bij kinderen onder de 12 jaar. Ze praten er niet makkelijk over en het wordt minder snel gesignaleerd. Bolhaar vindt dat de verantwoordelijke ministers moeten kijken of ze de omvang van het probleem bij die groep in kaart kunnen brengen.

De rapporteur denkt dat bijna de helft van de meisjes en 1 op de 5 jongens in hun jeugd een strafbare vorm van seksueel geweld meemaakt.

Het NOS Jeugdjournaal sprak met Mark (niet zijn echte naam). Hij werd op zijn vijftiende misbruikt door een 52-jarige man. Inmiddels zit hij in de eerste speciale jongensopvang van Nederland. Hij vertelt (onherkenbaar) zijn verhaal:

Mark werd misbruikt: 'Nee blijven zeggen is lastig'

STER reclame