Boeren demonstreren tegen kabinetsplannen over stikstof
NOS NieuwsAangepast

Landbouwcollectief komt met eigen stikstofplannen

  • Babette olde Hanhof

  • Babette olde Hanhof

Dertien boerenorganisaties, verenigd in het Landbouw Collectief, hebben in Den Haag een eigen pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofcrisis te bezweren. Ze hebben het plan aangeboden aan minister Schouten van Landbouw en Peter Drenth, voorzitter van de commissie 'Vitaal Platteland' van het Interprovinciaal Overleg.

Belangrijkste punt is dat de boeren op vrijwillige basis wel of geen maatregelen mogen nemen tegen stikstofuitstoot. Ze willen "niet worden gedwongen met maatregelen vanuit de overheid". De door de boerenorganisaties voorgestelde maatregelen verminderen volgens hen op korte termijn voldoende de stikstofuitstoot, "zodat de economie niet plat komt te liggen en de bouw kan doorgaan".

Helemaal nieuw zijn de voorstellen niet: een aantal maatregelen komt overeen met de stikstofplannen die het kabinet vorige week presenteerde. De belangenorganisaties en boerenprotestgroepen gaan mee in het overheidsvoorstellen om voer te gebruiken met minder eiwit, waardoor er minder ammoniak vrijkomt via mest. Ook staan zij achter een regeling voor varkensboeren die willen stoppen met hun bedrijf. In totaal is er 180 miljoen euro beschikbaar om die boeren uit te kopen.

Vraag om miljardenfonds

Aanvullend pleiten zij voor extra weidegang van vee en het aanlengen van mest met water. Omdat zij de regering primair verantwoordelijk houden voor de stikstofcrisis, wil het collectief bovendien dat er een fonds komt van 2,9 miljard euro om de maatregelen te betalen.

Verder stelt het Landbouw Collectief een aantal "harde randvoorwaarden", die gunstig zijn voor de boerenbedrijven, maar de uitvoer van stikstofbeperkende maatregelen in de praktijk waarschijnlijk lastiger maken.

Zo wil het collectief dus dat de deelname van boeren aan stikstofbeperking vrijwillig is. Ook willen zij onder meer dat eenmaal verleende vergunningen voor stikstofuitstoot niet worden ingetrokken, dat boeren niet gedwongen worden tot de verkoop van hun bedrijf en dat er een drempelwaarde komt van wat een bedrijf altijd aan stikstof mag uitstoten.

Minister Carola Schouten heeft toegezegd de plannen van het Landbouwcollectief te bestuderen.

Te weinig effect

Volgens het Wereld Natuur Fonds staan er in het rapport geen langetermijnoplossingen die perspectief bieden voor natuur en boeren. De voorgestelde maatregelen pakken het echte probleem niet aan en hebben te weinig effect op de natuur, zegt het WNF.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl