ANP
NOS Nieuws

5000 nieuwe opvangplekken nodig voor asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft becijferd dat er voor volgend jaar 5000 nieuwe opvangplekken nodig zijn. Ook wil het orgaan op tien plekken de contracten verlengen waar azc's in 2020 volgens afspraak sluiten.

Het COA heeft dit jaar al ruim 26.500 asielzoekers opgevangen. Dat zijn er meer dan de prognoses van een half jaar geleden, toen er werd geschat dat er eind dit jaar 25.000 asielzoekers zouden zijn opvangen.

Drie oorzaken

Vorig jaar was het COA ook al op zoek naar 5000 nieuwe plekken. Volgens de organisatie zitten de opvangcentra nu weer vol. Daar zijn drie oorzaken voor.

Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn de wachttijden lang voor het in behandeling nemen van asielaanvragen. Bewoners van azc's die een verblijfsvergunning hebben gekregen, kunnen niet snel doorstromen vanwege het tekort aan huurwoningen in gemeenten waaraan ze zijn toegewezen. En er is een toename van het aantal asielzoekers.

Economisch motief

Volgens staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid zijn dat vooral asielzoekers die niet uit een oorlogsgebied komen en met een economisch motief naar Nederland afreizen. "Bij hen is het lastiger om uit te zoeken of ze recht hebben op bescherming of niet. Dat kost meer tijd en dus blijven ze langer in de opvang."

Met name het openhouden van azc's is voor gemeenten een pijnpunt. Vooral vanwege de overlast die bij verschillende centra wordt ervaren door overlastgevende en criminele vreemdelingen die geen kans maken op een asielvergunning, omdat ze uit een veilig land komen.

In Ter Apel, waar het grootste asielzoekerscentrum van Nederland ligt, gaven ze eerder al aan klaar te zijn met de overlast. In april ontstond bijvoorbeeld opschudding over een groepje jonge asielzoekers die een bus belaagden:

Asielzoekers maken ruzie met buschauffeur in Ter Apel

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl