Minister De Jonge
NOS NieuwsAangepast

De Jonge: vreselijke bureaucratie in jeugdzorg aanpakken

"We moeten de vreselijke bureaucratie terugdringen, die goede jeugdzorg nu soms in de weg zit". Dat zegt minister De Jonge in een toelichting op het plan van het kabinet om de jeugdzorg anders te organiseren. Het kabinet wil dat gemeenten 'zwaardere' taken als pleegzorg en gezinsvervangende jeugdhulp overdragen aan regionale verbanden en dat gemeenten zelf lichtere zorgtaken blijven houden.

Volgens De Jonge en zijn collega Dekker zijn nu te veel partijen verantwoordelijk voor een deel van de jeugdbescherming en moet er "orde, rust en regelmaat" komen. De Jonge wil dat instellingen in de jeugdzorg niet meer "met tientallen verschillende eisen van gemeenten te maken krijgen, maar met een eenduidige opdrachtgever".

Buitengewoon hardnekkig

Inspectiediensten komen vandaag met zeer kritische rapporten over de situatie. Volgens De Jonge sluiten die aan bij de waarnemingen van het kabinet. De minister van Volksgezondheid spreekt van een zorgwekkend beeld. "We zien dat het te vaak niet goed gaat, dat wachtlijsten buitengewoon hardnekkig zijn."

De Jonge vindt niet dat de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 een mislukking is geworden. Volgens hem zijn er ook wel goede ontwikkelingen. Zo zijn er sinds de decentralisatie meer jongeren "in beeld" en zijn er meer "gezinshuizen" gekomen. De Jonge spreekt over "afmaken wat we begonnen zijn". Hij benadrukt ook dat het kabinet na de eerdere bezuinigingen juist weer extra geld in de jeugdzorg heeft gestoken.

Het kabinet gaat nog voor de Kerst met de gemeenten om de tafel om de situatie te bespreken en komt voor 1 maart met een "plan van aanpak".

De Jonge: Vreselijke bureaucratie moet worden teruggedrongen

Paniekvoetbal

Uit de Tweede Kamer komen kritische reacties op de ingreep van het kabinet. VVD-Kamerlid Wörsdörfer noemt de aankondiging dat de wet wordt veranderd "paniekvoetbal". Volgens hem is het beter knelpunten aan te pakken, zodat jeugd die zware zorg nodig heeft die ook krijgt. De VVD wijst erop dat het kabinet eerder heeft gezegd onderzoek te doen naar wat er misgaat; volgens Wörsdörfer moet dat onderzoek worden afgewacht.

Ook coalitiegenoot D66 vindt dat knelpunten moeten worden opgelost, maar volgens Kamerlid Bergkamp slaat de minister stappen over. "Hier moet geen campagne-De Jonge van worden gemaakt; de Kamer en de gemeenten zijn nauwelijks meegenomen", zegt Bergkamp.

Partijen moeten zich kapot schamen

ChristenUnie-Kamerlid Voordewind vindt dat de bezuiniging die gemeenten in 2015 opgelegd hebben gekregen niet goed is geweest. Volgens hem is het belangrijk om te kijken wat gemeenten nu nodig hebben om de zorg aan jongeren beter vorm te geven. "Laten we niet opnieuw vanuit Den Haag de gemeenten en instellingen de wet voorschrijven", zegt Voordewind.

Kamerlid Leijten van oppositiepartij SP vindt dat de partijen die deze situatie hebben veroorzaakt zich "kapot moeten schamen". Zij noemt daarbij PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en D66.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl