Veel huizen voldoen nog altijd niet aan de meest recente veiligheidsnorm
In samenwerking met
RTV Noord
NOS Nieuws

'Honderden woningen in aardbevingsgebied moeten alsnog versterkt worden'

Honderden huizen in Loppersum, Appingedam en Het Hogeland moeten alsnog versterkt worden. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van RTV Noord.

Daarin staat dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een steekproef heeft gedaan met 127 huizen uit een groep van 770 huizen die een normaal risicoprofiel toegekend hebben gekregen. Dat betekent dat ze waarschijnlijk niet versterkt hoeven te worden. De steekproef toont aan dat dat wel degelijk moet gebeuren. Alle 127 huizen tonen gebreken. De conclusie is dat bij alle 770 huizen maatregelen nodig zijn.

Uit eerder onderzoek met modellen van de NAM was gebleken dat versterking niet nodig was, en het kabinet ging daar ook van uit. Maar bij daadwerkelijke inspecties bleek dat de huizen toch niet veilig genoeg waren. Zo blijkt dat de verbindingen tussen de muren, vloeren en daken versterking nodig hebben. De fundering is wel in orde.

Er zijn minder ingrijpende versterkingsmaatregelen, maar die moeten wel gebeuren, concludeert de NCG.

De mensen moeten nog dit jaar duidelijkheid krijgen over wat er met hun huis gaat gebeuren. Daar hebben ze recht op.

Bé Schollema, wethouder Loppersum

Voor de bestuurders in gemeenten en de provincie is de uitkomst van de steekproef het bewijs dat de versterkingsoperatie zoals minister Wiebes die bepaald heeft niet deugt. Zij zeggen al langer dat woningen over het hoofd worden gezien. Dat komt omdat er gewerkt is met een statistisch rekenmodel waar de Groningers zich al langer tegen verweren. Het model is ontwikkeld door de NAM.

"Dit voelt als het halen van je gelijk", zegt wethouder Bé Schollema in Loppersum. Hij zit met een aantal andere bestuurders in het Versterkings Overleg Groningen. "Deze steekproef is representatief en laat dus zien dat alle woningen in deze groep versterkt moeten worden."

Ook provinciebestuurder Henk Staghouwer vindt dat de steekproef duidelijk is en dat er versterkt moet worden. Staghouwer is voorzitter van het Groningse versterkingsoverleg. "Duidelijkheid is gewenst. Hier is geen speld meer tussen te krijgen."

Hij wil dat de mensen om wie het gaat zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. "Deze mensen zijn nodeloos lang in onzekerheid gelaten."

De vraag is wel wat deze steekproef zegt over de andere huizen in het aardbevingsgebied die volgens de huidige systematiek geen extra risico zouden lopen. Daar willen Schollema en Staghouwer nog niet op vooruitlopen. "De steekproef is gedaan in deze specifieke groep en ik wil geen voorschot nemen op de rest", zegt Staghouwer. "We moeten eerst hiermee aan de slag en dan kijken wat de effecten zijn."

Geen reactie ministeries

De Nationaal Coördinator Groningen wil nog niet op de uitkomsten ingaan. Een woordvoerder meldt dat de steekproef in een afrondende fase is. "We wachten nog op een aantal beoordelingen. Daarna gaat het Staatstoezicht op de Mijnen de steekproef en de uitkomsten analyseren. Zodra de resultaten en de gevolgen voor de bewoners bekend zijn communiceren we hierover."

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken willen om dezelfde redenen nog niet reageren op de steekproef.

Advertentie via Ster.nl