NOS Nieuws

Mantelzorger in de toekomst steeds ouder

Het aantal mensen dat mantelzorg kan verlenen aan 75-plussers die zelfstandig wonen, neemt af. En diegenen die mantelzorg kunnen verlenen, zijn ook steeds ouder. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek over mantelzorg in 2040 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het aantal ouderen dat elke week vier uur of meer mantelzorg nodig heeft, neemt de komende decennia met 70 procent toe; van 230.000 naar bijna 390.000. Het aantal mensen dat minstens vier uur mantelzorg verleent aan 75-plussers stijgt in die periode met nog geen 7 procent; van 1,11 miljoen naar 1,18 miljoen.

Zakia Labyed zorgt voor haar demente moeder. Zij denkt dat het in de toekomst moeilijker zal worden vertelt ze:

'Er wordt zoveel van je gevraagd in de maatschappij'

Vorig jaar stonden tegenover elke oudere die mantelzorg kreeg, bijna vijf mantelzorgers. "In 2040 zullen nog slechts drie mantelzorgers per mantelzorg-ontvanger beschikbaar zijn", staat in het onderzoek.

Mantelzorger ouder

In de toekomst zal een mantelzorger ook steeds ouder zijn. Zo is er een stijgende lijn te zien in het aantal mantelzorgers ouder dan 75, blijkt uit de cijfers van het SCP en het PBL.

De uitkomst van het onderzoek is een landelijk gemiddelde. Buiten de Randstad zijn er nog minder mantelzorgers beschikbaar. Dat geldt vooral voor krimpgebieden waar het bevolkingsaantal daalt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl