Omrop Fryslân

Van tientallen hectare duinen op Terschelling is de afgelopen periode de begroeide bovenlaag afgehaald. Het doel: het zand moet weer makkelijker kunnen stuiven. Het gaat om de grootste ingreep ooit in de Terschellinger duinen, schrijft Omrop Fryslân.

In totaal is 32 hectare geplagd. Van nog eens 12 hectare is op andere manieren de beplanting weggehaald. Het project 'stuiven' is inmiddels zo goed als klaar. Er wordt nu alleen nog gewerkt op een ongeveer twee kilometer lange strook langs de zee.

Stikstof

Staatsbosbeheer plagt in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). "We zien eigenlijk met de stikstofuitstoot in Nederland dat er steeds meer vergrassing optreedt", legde Iris de Boer van Staatsbosbeheer uit bij de start van het project. "Dat is met name op de zandgronden. Dat zien we dus ook hier in de duingebieden. Vooral veel helmgras, dat de duingebieden gaat overwoekeren."

Door nu op grote schaal die grassen weg te halen, kan het zand weer verstuiven. Dat komt dan als een soort poederdeken over het achterliggende gebied terecht en vormt een voedingsbodem voor bijvoorbeeld duinviooltjes. Volgens Staatsbosbeheer moeten door de aanpassingen soorten als de parelmoervlinder, tapuiten en konijnen op het gebied afkomen.

Omrop Fryslân maakte eerder deze reportage over de werkzaamheden:

STER reclame