NH Nieuws

Een leerkracht van groep 3 van basisschool De Voorzaan in Zaandam is op non-actief gesteld na klachten van tien bezorgde ouders over lijfstraffen in de klas. Volgens de ouders worden kinderen gekleineerd en geslagen met een stok. Ook zouden ze soms hun lunch van de grond moeten opeten.

De docente werkt al jarenlang op de basisschool en heeft les gegeven aan verschillende groepen. "We zijn echt geschrokken van deze klachten", zegt Brigit Schumacher van onderwijsorganisatie Zaan Primair tegen NH Nieuws. "We hebben direct besloten om een extern onderzoeksbureau in te huren om te onderzoeken of dit inderdaad waar is."

Volgens de school is inmiddels met alle betrokkenen gesproken. In een bericht op de website staat dat de uitkomsten van het onderzoek circa half november naar buiten worden gebracht. Dan maakt de school ook verdere voornemens bekend "om de rust en veiligheid weer te garanderen".

Volgens NH Nieuws veroorzaakt de kwestie een tweedeling op het schoolplein omdat er niet alleen klachten zijn, maar ook veel voorstanders van de juf. Onlangs escaleerde dat dusdanig dat enkele ouders met elkaar op de vuist gingen.

STER reclame