AOW-brochure ANP
NOS Nieuws Politiek Economie Aangepast

Grootste AOW-stijging in 20 jaar, pensioenfondsen nog in problemen

De AOW-uitkering stijgt dit en volgend jaar in totaal met 8,3 procent. Dat verwacht ABN Amro. Als de cijfers kloppen, wordt het de grootste stijging sinds 1998.

De stijging van de uitkering is onder meer gekoppeld aan de stijging van de cao-lonen en de prijzen. Die stijgen naar verwachting relatief fors de komende tijd.

Verlagingen

Veel mensen krijgen naast hun AOW-uitkering een aanvullend pensioen dat bijeen is gespaard bij een pensioenfonds. Bij die fondsen is de situatie veel minder rooskleurig, blijkt uit de nieuwste cijfers die vandaag zijn gepubliceerd. Voor grote fondsen zoals het pensioenfonds voor medewerkers in de zorg PFZW en ambtenarenfonds ABP dreigen verlagingen.

De dekkingsgraden zijn weliswaar de afgelopen maand iets opgelopen, maar bij de huidige situatie moet er nog altijd gekort worden. Hoeveel precies hangt af van de situatie op 31 december. ABP en PFZW moeten dan op een dekkingsgraad van boven de 94 procent zitten.

Voor de metaalfondsen PME en PMT is de situatie nog nijpender. Omdat de situatie bij deze fondsen al langer slechter is, moeten zij aan het eind van het jaar op een dekkingsgraad van minstens 100 procent zitten.

Actuele dekkingsgraden

31 augustus 30 september
ABP (ambtenaren) 88,6 procent 91 procent
Pfzw (zorgmedewerkers) 89,8 procent 92,2 procent
PME (metalelektro) 91,5 procent 93,4 procent
PMT (metaal en techniek) 92,6 procent 94,6 procent

Of de stijging van de AOW de kortingen op de aanvullende pensioenen kan opvangen, is nog maar de vraag. Dat hangt af van de hoogte van de kortingen. Ook is er in de politiek discussie of "onnodige kortingen" moeten worden voorkomen.

Koopkracht

Het ministerie van Sociale Zaken weet nog niet hoeveel de netto-AOW volgend stijgt, want de precieze hoogte van de uitkering moet nog worden vastgesteld. Naast de koppeling aan het minimumloon en de contractlonen zal de netto-uitkering ook stijgen door de hogere algemene heffingskorting.

Maar het ministerie van Sociale Zaken wijst er ook op dat het van belang is te beseffen dat een hogere netto-AOW niet per se betekent dat de koopkracht van ouderen evenredig stijgt. Dat is ook afhankelijk van andere factoren, zoals een eventuele korting op het aanvullende pensioen.

De Nieuwsuur Pensioentool

STER reclame