Omrop Fryslân
In samenwerking met
Omrop Fryslân
NOS NieuwsAangepast

Gaswinning kleine velden in Friesland mag doorgaan

Gasproducent Vermilion mag doorgaan met de gaswinning op drie bestaande locaties in de buurt van Leeuwarden. Het gaat om het verlengen van de gaswinning in twee velden bij Earnewâld en Nijega en het opnieuw aanboren van gas bij Garijp.

Volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is de gaswinning uit kleine velden "noodzakelijk", nu de gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid. Ook zijn er tot nu toe onvoldoende duurzame alternatieven, meldt Omrop Fryslân.

Veel Friezen zijn tegen de gaswinning uit de kleine velden. Ook de betrokken gemeenten en het waterschap verzetten zich. Zij wijzen erop dat de velden elkaar deels overlappen en dat in feite sprake is van een groot gaswinningsgebied, met alle risico's van dien. Ze vrezen dat de bodem daalt en de kans op aardbevingen toeneemt. Ook vragen ze zich af hoe het winnen van nieuw gas past in het landelijk beleid waarin de gaskraan juist versneld wordt dichtgedraaid.

Duurzame alternatieven

Vermilion zegt dat de gevolgen van de gaswinning minimaal zullen zijn. De bodemdaling wordt ingeschat op minder dan één centimeter. Het risico op aardbevingen zou "verwaarloosbaar" zijn. Als al schade ontstaat, is dat voor het grootste deel "cosmetisch, met een kleine kans op lichte constructieve schade", liet het Canadese bedrijf eerder weten. Vermilion denkt tot het jaar 2040 bijna 1,3 miljard kubieke meter extra gas te kunnen winnen in de drie velden. In totaal wordt in Nederland zo'n 40 miljard kubieke meter gas per jaar verbruikt.

Het ministerie zegt dat de kleine velden nog lang niet dicht kunnen. Hoewel het aandeel toeneemt, bieden duurzame bronnen zoals windmolens, zonnepanelen en biomassa nog geen dekkend alternatief. Uit onderzoek blijkt verder dat de gaswinning uit kleine velden in Nederland net iets milieuvriendelijker is dan het invoeren van gas uit het buitenland.

Advertentie via Ster.nl