ANP
NOS Nieuws

SCP: inclusief personeelsbeleid geen grote prioriteit voor werkgevers

Voor werkgevers heeft het weinig prioriteit om inclusiever te worden en bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking, of oudere werknemers in dienst te nemen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Ook het aannemen van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en het verhogen van het aantal vrouwen op hoge functies is geen prioriteit voor werkgevers, staat in het rapport.

Geen sterke ontwikkeling

"Normaal gesproken is er meer aandacht voor personeelsbeleid als het economisch goed gaat", vertelt onderzoeker Patricia van Echtelt. "Dan nemen werkgevers eerder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond aan, of mensen met een arbeidsbeperking. Maar nu zien we die ontwikkeling niet zo sterk."

Het aantal mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en ouderen stijgt wel iets sinds 2003, maar nog niet zo hard, zegt Van Echtelt.

Werkgevers geven in het SCP-onderzoek aan dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking, maar vertalen dat nog niet naar acties. Zo'n 69 procent zegt zich (enigszins) verantwoordelijk te voelen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, maar zo'n 11 procent zegt dat ook daadwerkelijk te gaan doen. 44 procent overweegt het.

"Als reden daarvoor geven werkgevers aan dat er voor mensen met een arbeidsbeperking geen geschikte functies zijn, of dat er bijvoorbeeld weinig capaciteit is om hen te begeleiden", zegt Van Echtelt.

Regelingen onbekend

Uit het onderzoek blijkt tegelijkertijd dat veel werkgevers niet bekend zijn met de regelingen voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. No-riskregelingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en de korting op sociale verzekeringen zijn bij werkgevers het minst bekend.

NOS

Het aandeel 55-plussers is de afgelopen vijftien jaar gestegen, van 8 procent tot 17 procent. "Dat heeft ook te maken met het oprekken van de pensioengerechtigde leeftijd", zegt Van Echtelt.

Van de werkgevers zegt 39 procent dat beleid gericht op oudere werknemers de meeste prioriteit heeft. "Dat zit hem dan wat minder in het aannemen van die groep, en voornamelijk in duurzaam inzetten van die groep. Bijvoorbeeld door ze parttime te laten werken of een wat minder uitdagend takenpakket te geven."

Grotere organisaties vaak inclusiever

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel sectoren in de publieke sector actiever beleid voeren om inclusiever te worden dan sectoren in de private sector. Voorlopers zijn bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg en de overheid.

"We merken vooral dat de grootte van de organisatie uitmaakt. Als je 2000 medewerkers in dienst hebt, is het makkelijker om inclusiviteit mee te nemen in je personeelsbeleid dan als je negen werknemers hebt", zegt Van Echtelt. "Je hebt daar dan meer ruimte voor."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl