AFP

Er blijft geld over bij de Europese Unie. Maar liefst 300 miljard euro ligt op de plank, maar kan niet worden uitgegeven, omdat de juiste projecten niet worden ingediend, of omdat er geen bonnetjes komen. Met name Italië, Spanje en Polen lukt het maar mondjesmaat om het geld op te krijgen. Dat staat in het jaarlijkse rapport over de toestand van de Europese financiën van de Europese Rekenkamer.

Met de fraude viel het mee afgelopen jaar. De Europese Rekenkamer controleerde door middel van een steekproef de uitgaven en bonnetjes van EU-organen in het afgelopen jaar en vond negen gevallen van mogelijke fraude. Hierbij checkten ze ook het gebruik van bijvoorbeeld landbouwsubsidies en ontwikkelingssubsidies voor steden en plattelandsgebieden.

"Het komt door het systeem", zegt het Nederlandse lid van de rekenkamer, Alexander Brenninkmeijer. "Op dit moment is het een geld-zoekt-project-systeem, maar het systeem vindt niet altijd de beste projecten." Voor een deel komt dat door de aangescherpte eisen en controle. Lang niet alle projecten voldoen aan de criteria of worden afgekeurd. Geld dat overblijft, wordt teruggestort naar de lidstaten.

Het Nederlandse kabinet wil dat de regels worden verscherpt. Nu mogen landen de bonnetjes bij de EU na drie jaar nog declareren. Nederland stelt voor om bonnen nog maximaal twee jaar nadat de kosten zijn gemaakt in te dienen. Het kabinet denkt dat er dan efficiënter wordt gewerkt. Bovendien is het makkelijker voor de begroting als er minder rekening hoeft te worden gehouden met EU-uitgaven die mogelijk in de toekomst nog moeten worden betaald.

STER reclame