NOS Nieuws

'Kringlooplandbouw nog enorme uitdaging'

Het is maar de vraag of in Nederland alle landbouw, zoals het kabinet dat wil, in de toekomst betaalbaar volgens de principes van de kringlooplandbouw kan plaatsvinden.

Het kabinet wil dat in 2050 alle landbouw daaraan voldoet. Maar een kritisch rapport van een taskforce, dat vandaag verscheen, plaatst kanttekeningen bij de financiële haalbaarheid daarvan.

Omdat het helemaal niet gezegd is dat het in landen om ons heen ook de duurzame-en kringloopkant opgaat, zouden boeren financieel behoorlijk de dupe kunnen worden als ze wel aan de eisen proberen te voldoen, maar niet genoeg verdienen. Flinke investeringen zijn onontkoombaar, aldus de taskforce. Niet alleen door de overheid, maar vanuit de hele keten.

Een voorbeeld van kringlooplandbouw is dat boeren in de toekomst zoveel mogelijk gras en ander voer uit de directe omgeving van de boerderij gebruiken, in plaats van dat uit Zuid-Amerika te halen.

Er moet zo min mogelijk worden weggegooid en er mag geen schade aan natuur en milieu worden toegebracht. Ook moet de mestproductie beperkt blijven tot wat je op je eigen land kwijt kunt.

Je kunt niet groen doen als je rood staat.

Taskforce-rapport 'Goed boeren'

In praktijk betekent dat voor veel boeren dat ze flinke investeringen moeten doen. Volgens de Taskforce is het internationale speelveld daarbij verre van gelijk. Daardoor ontkomt de overheid er volgens het advies niet aan om een "transitiefonds" op te richten.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord stond al dat het kabinet de kringlooplandbouw wil versterken. Vorige week kondigde het kabinet ook aan om in het kader van het terugdringen van de uitstoot van stikstof, met een uitkoopregeling te komen voor boeren die willen stoppen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl