NOS

De organisatie achter het duurzame visserij-label MSC onderzoekt of Nederlandse kustvissers het label wel kunnen houden, nu bekend is dat zij frauderen met hun motorvermogen. De NOS berichtte vorig weekend dat de Nederlandse overheid al jarenlang weet van de motorfraude.

"Wij zijn geschrokken van de berichten", zegt Hidde van Kersen van MSC. Begin september las hij voor het eerst dat vissers sjoemelen met hun motorvermogen, in een rapport van de Europese Commissie. "Wij hebben onze onderzoekers aan het werk gezet. Als zij tot de conclusie komen dat vissers de regels inderdaad overtreden, lopen ze het risico het label te verliezen."

Verlies van het label zou een zware klap zijn voor de sector. Nederlandse supermarkten verkopen vrijwel uitsluitend vis met een duurzaamheidslabel. Een grote afzetmarkt dreigt dus te verdwijnen als MSC het label intrekt.

Met meer motorvermogen kunnen kustvissers meer garnalen en bodemvissen als tong en schol vangen. Ze trekken met die krachtige motor grotere netten en zwaardere kettingen over de zeebodem. Erg duurzaam is dat niet; zeediertjes in de bodem lijden eronder.

Gaat om sector, niet om individuele visser

Het intrekken van het certificaat zou extra zuur zijn voor vissers die zich wel altijd aan de regels hebben gehouden. Zij verloren waarschijnlijk tienduizenden euro's doordat concurrenten fraudeerden. Nu zouden ze ook nog eens samen met de fraudeurs het duurzame certificaat verliezen. MSC geeft het label alleen aan een hele sector, niet aan individuele vissers.

Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Vissersbond, wil dat MSC dat onderscheid wel gaat maken. "Maak een certificaat per visserman. Die kan dan bewijzen dat hij het wel of niet goed doet. Anders zullen de goeden onder de kwaden lijden."

Onderscheid maken tussen individuele vissers klinkt wel mooi, zegt Van Kersen, maar is in de praktijk onmogelijk. Vis met en zonder label moet dan in de handel constant van elkaar gescheiden blijven. Bovendien schiet het keurmerk dan zijn doel voorbij. "Het gaat ons er niet om dat één individueel schip zich aan de regels houdt, de hele vloot moet zich eraan houden. Alleen dan is vissen echt duurzaam."

STER reclame