NOS Nieuws

Amsterdam wil auto nog meer weren en komt met gratis ov voor kinderen

Om Amsterdam bereikbaar te houden presenteert het college van B en W 27 maatregelen om het autoverkeer in de stad te verminderen. Het maatregelenpakket 'Agenda Autoluw' bevat vooral investeringen in het openbaar vervoer en in betere fiets- en voetgangersverbindingen.

Een van de opvallendste maatregelen is dat kinderen tot 12 jaar vanaf 2021 op woensdagmiddag en in het weekend gratis met het ov kunnen reizen. Ook komt er een proef met een nachtmetro en wordt het aantal P+R's uitgebreid. Verder zal het aantal parkeervergunningen worden verminderd en verdwijnen er zo'n 10.000 parkeerplaatsen in de stad. Bij metrostations komen deelfietsen te staan, zoals nu al bij NS-stations het geval is. Deze plannen moeten uiterlijk in 2025 gerealiseerd zijn.

Autoluwe stad

Volgens wethouder Sharon Dijksma van Verkeer & Vervoer is het belangrijk om mensen aantrekkelijke alternatieven te bieden voor de auto als de stad het autoverkeer wil verminderen. "Door kinderen in weekenden en op woensdagmiddag gratis met het ov te laten reizen, hopen we nog veel meer mensen te kunnen verleiden gebruik te maken van het hoogwaardige ov-netwerk dat de stad heeft."

De plannen moeten Amsterdam bereikbaar houden, maar wat ook meespeelt is dat de stad de ambitie heeft om in 2030 uitstoot vrij te zijn. Een autoluwe stad draagt daaraan bij. De plannen zullen naar verwachting 500 tot 700 miljoen euro kosten. De maatregelen worden volgend jaar in de gemeenteraad besproken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl