Stakend grondpersoneel van KLM ANP
NOS Nieuws Economie Aangepast

KLM bereikt cao-akkoord met vakbonden na stakingen

KLM heeft een cao-akkoord bereikt met de vakbonden voor grondpersoneel, cabinepersoneel en de piloten. Het akkoord kwam tot stand na drie stakingen van het grondpersoneel, die leidden tot annulering van veel vluchten.

Het grondpersoneel krijgt er in twee jaar en negen maanden tijd in totaal 8,5 procent loon bij. Hun winstdelingsregeling wordt wel versoberd. Pas bij een hogere winst krijgen ze nog de maximale winstuitkering.

Het cabinepersoneel en de piloten krijgen over dezelfde periode een lagere loonsverhoging van 7 procent. Maar zij behouden de huidige, riantere winstdelingsregeling.

Vakbond FNV eiste ook dat er meer mensen in vaste dienst komen bij het grondpersoneel. KLM zegt in het kader daarvan tachtig mensen in dienst te zullen nemen bij onder meer de bagageafhandelaars en de platformmedewerkers.

Weinig enthousiasme

KLM zegt blij te zijn dat er na intensieve onderhandelingen een resultaat voor een nieuwe cao ligt. "Tijdens de overleggen zijn van beide kanten grote stappen gezet om tot afspraken te kunnen komen. Het resultaat omvat substantiële salarisverhogingen. Hiermee creëren we rust en duidelijkheid met goede afspraken voor onze medewerkers." De luchtvaartmaatschappij onderhandelde met acht vakbonden en die zijn niet allemaal enthousiast.

VNC, de vakbond voor het cabinepersoneel, zegt niet tevreden te zijn met de loonsverhoging maar wel met de secundaire arbeidsvoorwaarden. De bond gaat het onderhandelingsresultaat daarom niet met een positief stemadvies voorleggen aan de achterban. "Als de ledenraad ermee instemt, dan is de deal een deal. Als de ledenraad niet akkoord gaat, dan gaan we terug naar de onderhandelingstafel", zegt Chris van Elswijk van VNC.

Vakbond CNV Vakmensen is iets positiever over het eindresultaat. "Alhoewel we het loonbod van KLM nog steeds aan de magere kant vinden, is het qua inhoud een verdedigbaar akkoord", zegt onderhandelaar Michiel Wallaard van CNV Vakmensen.

"Ik blijf vinden dat KLM - na recordjaren qua winst - zich in de onderhandelingen te veel heeft opgesteld als een kruidenier. Daardoor is veel volstrekt vermijdbare onvrede ontstaan bij medewerkers." Ook CNV gaat het akkoord voorleggen aan de leden. Pas als die ermee instemmen wordt het definitief.

FNV Grond tevreden

FNV Grond, de bond die de stakingen organiseerde, is wel blij. "Naast de loonsverhogingen hebben we nog wat geld bij elkaar gesprokkeld", zegt Jan van den Brink van de FNV.

"Zo krijgen medewerkers over de onregelmatigheidstoeslag nu ook vakantiegeld en komen we aardig bij onze doelstelling. Onze kaderleden en het actiecomité zijn ook tevreden. We zullen dit resultaat met een positief stemadvies neerleggen bij de achterban."

Tijdens een van de stakingen vertelden medewerkers al waarom het zo belangrijk was dat er veranderingen zouden komen:

'De werkdruk is te hoog, de roosters te zwaar'

STER reclame