De nieuwe vis-passage in Doesburg Waterschap Rijn & IJssel

In Doesburg is een van de grootste vispassages van Nederland geopend. De passage maakt het voor vissen mogelijk ongehinderd in het hele stroomgebied van de Oude IJssel tot in Duitsland te zwemmen en hun paaigebied bereiken.

Daar kunnen vissen zich voortplanten en dat is belangrijk voor een gezonde visstand. Stuwen en gemalen vormen in Nederland een obstakel voor de vissen, waardoor het lastig is om het paaigebied te bereiken. Er zijn verschillende vispassages in Nederland, waardoor de vissen stroomopwaarts naar Duitsland kunnen zwemmen. Door de nieuwste passage in Doesburg ligt de hele route nu open.

In deze video wordt uitgelegd hoe de vispassage werkt:

'Vistrap Doesburg is meesterstukje van de bouwers'

De passage, ontwikkeld door onder meer Rijkswaterstaat en Waterschap Rijn en IJssel, verbindt de Oude IJssel met de Gelderse IJssel. Volgens het waterschap vergroten vispassages het leefgebied van de vissen en daarmee de biodiversiteit in de wateren.

Complex

De nieuwe vispassage is een complexe ontwikkeling, vanwege het extreme hoogteverschil van vijf meter. Volgens het waterschap Rijn en IJssel is deze passage daarmee uniek. Daarom is hij opengesteld voor publiek en kan iedereen zien hoe de vissen via de passage omhoog zwemmen.

NOS / Stijn Postmus

STER reclame