NOS Nieuws

'Leefbaarheid holt achteruit': Huurders hebben vaker woonoverlast

Huurders in de sociale sector hebben steeds vaker te maken met overlast. Dat blijkt uit de twee jaarlijkse Corporatiemonitor Woonoverlast 2019 van de koepel van woningcorporaties Aedes. Het gaat dan vooral om geluidsoverlast en nachtelijke overlast door mensen met psychische problemen.

"Het is echt heel erg", zegt Marnix Norder, voorzitter van Aedes in het NOS Radio 1 Journaal. "Het gaat om mensen die midden in de nacht het geluid op 10 zetten of hun huisraad - banken en stoelen - van drie hoog naar beneden gooien."

Aedes enquêteerde voor de monitor bijna tweehonderd woningcorporaties in Nederland. Die maken zich grote zorgen over deze burenoverlast. Meer dan 80 procent van de corporaties ziet een toename van meldingen van verward gedrag.

Een op de twee nieuwe huurders is iemand met problemen.

Marnix Norder, voorzitter van de koepel van woningcorporaties Aedes

Het probleem ontstaat vooral doordat huurders met psychische problemen langer zonder goede begeleiding zelfstandig blijven wonen, vanwege de verschraling binnen de zorg. Daarnaast is de sociale huursector voorbehouden aan mensen met een heel laag inkomen, een groep die relatief vaak te maken heeft met psychische problemen.

Norder: "Die mensen wonen tussen u en mij in en dat is op zich prima, maar wat er nu gebeurt is dat mensen vaak toch te weinig zorg krijgen. En dan loopt het uit de hand met buurtbewoners, want die pikken dat op een gegeven moment niet meer."

En het probleem wordt alleen maar erger, zegt hij. "Als er nu een woning vrijkomt, dan is een op de twee nieuwe huurders iemand met problemen. En dat kan het leven in een sociale huurwoning echt ondraaglijk maken."

Dat betekent dat in een portiek waar vroeger één persoon woonde die wat meer aandacht nodig had door bijvoorbeeld een alcoholprobleem, er nu soms wel zes van die mensen wonen. "De leefbaarheid in hele wijken holt zo in zijn totaliteit achteruit."

Betere coördinatie

Ook woningcorporaties zelf krijgen vaker de problemen die er met (verwarde) huurders zijn op hun bord, zoals verwaarlozing en vervuiling van de woning. Ook wordt er een flinke toename van agressief gedrag tegen corporatiemedewerkers geconstateerd. "En dat is volstrekt onacceptabel", zegt Norder.

46 procent van de woningcorporaties ontving daar meldingen over, tegenover 34 procent in 2017. Aedes maakt zich daar zorgen over en wil dat er beter wordt samengewerkt met bijvoorbeeld zorgverleners.

"Onze huismeesters, de mensen die problemen vaak als eerste signaleren, zitten met hun handen in het haar als ze om 22.00 uur 's avonds iemand moeten bellen. Want de ene zorgpartij werkt maar tot 17.00 uur en de ander zegt: het is mijn ding niet", aldus Nordber.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl