Een strijdbare premier Johnson heeft in een vijandig Lagerhuis herhaald dat de brexit wat hem betreft hoe dan ook door moet gaan, omdat de Britse bevolking dat volgens hem wil. Johnson vindt dat de uitkomst van het brexit-referendum in 2016 moet worden gerespecteerd. "Wij zullen de ja-stemmers niet verraden", zei hij.

Tussen Johnson en Corbyn ging het hard tegen hard:

'De oppositie leeft in een fantasiewereld'

Voorstellen voor een tweede referendum wijst hij van de hand. De mensen willen dat de uitkomst van het eerste referendum wordt gerespecteerd, zei hij, zodat de regering zich met andere zaken kan bezighouden.

'Eerst uitstel, dan verkiezingen'

Ook daagde hij de oppositie uit om een motie van wantrouwen in te dienen en voor het houden van nieuwe verkiezingen te stemmen. Hij deed dat in de wetenschap dat zijn eigen partij er in peilingen beter voorstaat dan de grootste oppositiepartij, Labour.

Maar in het Lagerhuis kan de premier geen vuist meer maken sinds er binnen zijn partij een muiterij uitbrak vanwege zijn harde brexit-beleid en de - intussen illegaal verklaarde - schorsing van het parlement.

Labour-leider Corbyn zegt best nieuwe verkiezingen te willen houden, maar pas nadat Johnson in Brussel om uitstel van de brexit heeft gevraagd. "Het is heel simpel. Als u verkiezingen wilt, zorg dan voor uitstel, dan krijgt u uw verkiezingen", zei hij.

Labour-leider Corbyn Reuters

Labour wil koste wat kost voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de EU stapt zonder dat er een akkoord met de EU is gesloten over hoe dat geregeld moet worden. Bij zo'n no-deal-brexit komen er strenge controles op grensovergangen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en krijgt vooral de Britse economie harde klappen.

Johnson zegt dat hij dat wil voorkomen, maar aan de commentaren uit Brussel te horen, zijn de Britse onderhandelaars nog steeds niet met nieuwe voorstellen gekomen die een akkoord dichterbij brengen.

De oppositie vreest dat er geen overeenstemming komt en heeft daarom een wet aangenomen die de regering dwingt in Brussel uitstel te vragen als op 19 oktober nog geen akkoord is bereikt. Johnson heeft eerder gezegd dat hij nog liever "dood in een greppel ligt", dan dat hij naar Brussel moet om uitstel te regelen.

'Krankzinnig en grof debat'

Johnson kreeg harde kritiek op het besluit van eerder deze maand om het Lagerhuis naar huis te sturen. Het Hooggerechtshof draaide dat gisteren met een vernietigende uitspraak terug. Het besluit van Johnson was onwettig en bovendien heeft Johnson zonder goede reden de koningin geadviseerd het parlement te schorsen, oordelen de 11 opperrechters unaniem.

Eerder vandaag herhaalde de hoogste juridische adviseur van Johnson dat de regering het oneens is met de uitspraak, maar zich er wel bij neerlegt. Ook Johnson liet zich vanavond in die woorden uit; in zijn ogen hadden de rechters zich er vooral niet mee moeten bemoeien. "Het was verkeerd om zich in een tijd van grote nationale tegenstelling uit te spreken over een politieke kwestie", zei hij.

BBC-commentator Laura Kuenssberg zag een van de "krankzinnigste en grofste" debatten die ze in haar loopbaan heeft meegemaakt. "Geen spoor van wroeging bij de premier over het aan de laars lappen van de wet, een gebrekkige beantwoording van vragen van Corbyn, en Labour-parlementariërs die [tegen Johnson] riepen: 'je hoort in de gevangenis'."

STER reclame