NOS Nieuws

Brits parlement debatteert vurig over brexit-schorsing

Het Britse parlement is bijeen om de uitspraak van het Hooggerechtshof te bespreken die de regering-Johnson ernstig in verlegenheid heeft gebracht. Het Britse Hooggerechtshof oordeelde gisteren dat Johnsons schorsing van het parlement in aanloop naar de brexit onwettig is en daarom zijn de parlementsleden vanmiddag weer aan de slag gegaan.

Bekijk hier de sfeer in het Lagerhuis tijdens het debat:

'Collega's, welkom terug op de werkvloer'

De hoogste juridisch adviseur van de Britse regering kreeg kritische vragen van de oppositie voor de kiezen. Deze Geoffrey Cox zei dat de regering-Johnson het oordeel van de rechters accepteert, maar dat hij en zijn regering altijd in de veronderstelling verkeerden dat de schorsing wettelijk geoorloofd was. "We handelden te goeder trouw", zei Cox.

Gedurende het debat gebruikte de juridisch adviseur steeds grotere woorden om zijn regering te verdedigen. Zo daagt hij de oppositie onder meer uit een motie van wantrouwen in te dienen tegen de regering, "als jullie daar het lef voor hebben". Maar, vervolgt hij, dat gebeurt niet, omdat jullie je eigen leider niet vertrouwen als regeringshoofd.

Cox haalt voorlopig de kastanjes uit het vuur voor premier Johnson. Boris Johnson spreekt het parlement later vandaag toe, omdat hij vanochtend vroeg nog onderweg was vanuit New York, waar hij de Algemene Vergadering van de VN heeft bijgewoond. Gisteren zei hij dat hij het zeer oneens is met de rechters en dat de uitspraak de onderhandelingen met de EU bemoeilijkt, maar dat hij deze wel respecteert.

Valse voorwendselen

De elf rechters van het Britse Hooggerechtshof oordeelden gisteren unaniem dat het parlement door de vijf weken schorsing zijn grondwettelijke taken niet kon uitoefenen. Bovendien vinden ze dat Johnson het parlement onder valse voorwendselen naar huis heeft gestuurd.

Het parlement was oorspronkelijk geschorst tot 14 oktober, tweeënhalve week voor de brexit-deadline op 31 oktober. Volgens de oppositie in het Lagerhuis was dat een strategie van de premier om zijn brexit-plannen erdoor te drukken, zonder belemmering van het parlement.

Vlak voor het reces nam het parlement een wet aan die Johnson verplicht om de Europese Unie om uitstel te vragen van de brexitdatum van 31 oktober als er voor 19 oktober geen deal ligt. Zo wil de oppositie het risico van een no-deal-brexit afwenden.

De oppositie is bang dat de regering-Johnson opnieuw zal proberen het proces te traineren. Gevraagd naar of de regering zich aan de wet zal houden, antwoordde juridisch adviseur Cox dat de regering zich aan de wet zal houden, maar dat het de vraag is waartoe de wet de regering verplicht.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl