Politie-inzet in de Schilderswijk
NOS NieuwsAangepast

'Discriminatie en wangedrag bij politie Den Haag'

  • Remco Andringa

    redacteur Politie en Justitie

  • Remco Andringa

    redacteur Politie en Justitie

In een deel van het politiekorps in Den Haag is sprake van discriminatie, overmatig gebruik van geweld en een verziekte cultuur. Ondanks signalen van medewerkers grepen leidinggevenden niet in.

Dat zeggen bronnen tegen de NOS. De problemen spelen vooral op bureau Hoefkade in de Haagse Schilderswijk, blijkt ook uit een brief die de NOS in handen heeft. Op het bureau is het afgelopen halfjaar intern onderzoek gedaan, na meerdere meldingen over misstanden.

"Wij zijn geschrokken van de verklaringen en schrijnende voorbeelden die (in het onderzoek) gegeven zijn", staat in de brief, geschreven door leidinggevenden van het bureau.

"De vinger valt niet te leggen op een enkel voorbeeld, een gebeurtenis of een collega, het is een opeenstapeling van onwenselijke gedragingen die laat zien dat er sprake is van een ongezonde cultuur binnen een deel van het basisteam."

Verschillende bronnen schetsen een beeld van een klein groepje "rotte appels" dat de dienst uitmaakt, prat gaat op het gebruik van geweld en zich onprofessioneel gedraagt. Volgens de bronnen zijn er meerdere incidenten geweest, waarbij agenten buitensporig geweld tegen arrestanten gebruikten en vervolgens probeerden dat te verdoezelen.

In oktober vorig jaar zou een arrestant zijn geslagen met de nieuwe wapenstok nadat hij op de vlucht sloeg voor de politie. Van de man werd een filmpje gemaakt, waarop te zien is hoe hij door het bureau hinkt.

De beelden gingen met denigrerende opmerkingen rond in een appgroep, vertelt een van de bronnen. In de groep werden hondengeleiders "Marokkanenverdelgers" genoemd, zegt deze bron.

De NOS heeft een deel van de appgesprekken ingezien. Daaruit blijkt dat er veel onvrede heerst over het beleid bij de politie.

Whatsappgesprek tussen Haagse agenten

Sommige agenten hebben ook aanmerkingen op de promotie van twee collega's met een migratie-achtergrond.

Whatsappgesprek tussen Haagse agenten

Volgens de mensen die de NOS sprak, hebben leidinggevenden op het politiebureau tot het hoogste niveau van het korps de signalen over geweld, discriminatie en ander ongewenst gedrag genegeerd. Volgens hen is sprake van "wegkijkgedrag van leidinggevenden". Een van hen zegt: "Dit is jarenlang gedoogd. De rotte appels waanden zich onaantastbaar."

Hoewel verschillende agenten de problemen intern hebben aangekaart, leidde dat niet tot verbetering. Structurele misdragingen zouden als incidenten zijn beschouwd, waar zo min mogelijk ruchtbaarheid aan gegeven moest worden.

"Binnen onze eenheid wordt niets onder het tapijt geveegd", reageert politiechef Paul van Musscher. De politie bevestigt signalen van misstanden te hebben gekregen, maar ontkent dat er geen actie is ondernomen en wijst op het interne onderzoek dat nog altijd loopt.

"Het onderzoek richt zich op vier collega's", zegt de Haagse politiechef. "Dat dit vermeende gedrag representatief zou zijn voor de werkhouding op het basisteam Hoefkade, herkennen wij niet. Ieder signaal over mogelijk ongewenst gedrag wordt onderzocht."

Het feit dat incidenten door agenten zelf zijn aangekaart, bevestigt volgens de politie dat er geen sprake is van een structureel probleem. Twee agenten zijn overgeplaatst. "Mocht uit het onderzoek blijken dat aanvullende maatregelen nodig zijn, dan zullen wij dat zeker niet nalaten", aldus Van Musscher.

Mitch Henriquez

De geluiden over misstanden bij de Haagse politie zijn niet nieuw. Zo waren er in 2013 al berichten over vergelijkbare problemen bij een ander politiebureau in de Schilderswijk. De politie zei zich toen niet in het geschetste beeld te herkennen. Ook volgens de Nationale Ombudsman was er geen "cultuur van discriminatie".

In 2015 leidde de fatale arrestatie van Mitch Henriquez tot rellen in de Schilderswijk en kritiek op het gewelddadige optreden van de politie in Den Haag.

Deze zomer laaide opnieuw een discussie op, toen een opgestapte politiecoach zei dat meldingen over discriminatie en geweld, maar ook seksueel overschrijdend gedrag en valsheid in geschrifte, consequent worden genegeerd.

Bronnen die de NOS sprak, benadrukken dat het wangedrag van sommige Haagse agenten niet symbool staat voor de hele politieorganisatie. Bij bureau Hoefkade zou het gaan om zo'n 10 tot 15 mensen die zich schuldig maken aan onwenselijk gedrag, op een totaal van meer dan honderd agenten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl