ANP

Personeel in ziekenhuizen gaat opnieuw actievoeren om de eisen voor een betere cao kracht bij te zetten. In zeventien ziekenhuizen verspreid over het land zullen de medewerkers de komende vier weken per ziekenhuis een etmaal lang alleen spoedeisende zorg verlenen, meldt vakbond FNV. De reeks acties begint in het Ommelander Ziekenhuis in Groningen.

De cao-onderhandelingen voor de ziekenhuizen liepen in juni stuk. De bonden eisen voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers een loonsverhoging van 5 procent en een toeslag als ze op korte termijn worden opgeroepen om naar hun werk te komen. Ook vinden ze dat er nieuwe afspraken moeten komen over arbeids- en rusttijden.

Voor de zomer werd al actie gevoerd in Alkmaar, Assen en Eindhoven. FNV heeft een enquête gehouden onder 1150 ziekenhuismedewerkers, waaruit de bond concludeert dat ruim 80 procent van hen vindt dat ze te weinig betaald krijgen. Ruim driekwart overweegt wel eens om ander werk te zoeken, om de werkdruk of omdat de balans werk-privé niet goed is. Eveneens ruim 80 procent vindt dat er te weinig mensen zijn om het werk te doen.

STER reclame