In Velsen, waar Tata Steel zit, is de uitstoot het hoogst ANP

De uitstoot van broeikasgassen lag vorig jaar 15 procent lager dan in 1990. De economie is in die periode bijna 80 procent groter geworden, de bevolking groeide met 15 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In vergelijking met 2017 was de uitstoot 2 procent lager.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 sprake is van een vermindering van de uitstoot met 49 procent ten opzichte van 1990. Vooral elektriciteitsbedrijven en de industrie moeten aan de slag, zegt het CBS.

De sectoren industrie, landbouw en de gebouwde omgeving (stoken van aardgas voor verwarming) laten in de afgelopen decennia een daling zien van de uitstoot van zogeheten CO2-equivalenten. Daarbij is rekening gehouden met de bijdrage aan het broeikaseffect. Energiecentrales, verkeer en vervoer veroorzaakten vorig jaar juist meer uitstoot dan dertig jaar geleden.

De hoogste broeikasgasuitstoot is in Velsen, waar staalbedrijf Tata Steel een fabriek heeft en een elektriciteitscentrale staat. Ook in Rotterdam, Geertruidenberg, Diemen en Sittard-Geleen is de uitstoot hoog.

STER reclame