NOS NieuwsAangepast

D66 wil aantal kippen en varkens halveren voor lagere stikstofuitstoot

D66 wil het aantal kippen en varkens bij Nederlandse boeren met de helft terugbrengen. De regeringspartij wil daarmee de stikstofuitstoot terugdringen en zo ruimte maken voor woningbouw. In het plan is geen plek meer voor 50 miljoen kippen en 6 miljoen varkens. D66 wil ook het aantal koeien terugdringen, hoewel minder drastisch.

Het idee volgt op een uitspraak van de Raad van State, die dit jaar oordeelde dat het Nederlandse programma om stikstofuitstoot te beperken niet goed werkt. Als gevolg van de uitspraak worden duizenden bouwprojecten getroffen.

"Van de Nederlandse stikstofuitstoot is 70 procent afkomstig van de landbouw, waarvan een groot gedeelte uit de intensieve veehouderij", zegt D66-Kamerlid De Groot. "Tegelijkertijd is de bijdrage van de intensieve veehouderij aan onze eigen economie nog geen 1 procent. De verhouding is compleet zoek."

Waarom de uitstoot van stikstof zo'n heet hangijzer is geworden, vertelt NOS op 3 je in deze video:

D66 wil dat boeren stoppen of overstappen op kringlooplandbouw. Dat is een vorm van landbouw waarbij minder afval vrijkomt en minder schadelijke stoffen worden uitgestoten. Dieren gebruiken daarbij bijvoorbeeld geen voedsel en land die nodig zijn voor de voedselvoorziening van mensen.

Boeren laten overstappen op kringlooplandbouw is al een speerpunt van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Onder meer in het Klimaatakkoord is al een half miljard euro beschikbaar gesteld om boeren uit te kopen. D66 wil dat dit geld, waarvan volgens De Groot "nog geen cent is uitgegeven", snel wordt aangewend.

CDA: niet de oplossing

Het plan ligt mogelijk gevoelig bij coalitiepartners CDA en VVD, die veel kiezers uit de agrarische sector hebben. "De hele landbouwsector met één pennestreek afschrijven is niet de oplossing voor de stikstofproblematiek", schrijft CDA-Kamerlid Jaco Geurts op Twitter. "Dat weet ook D66 heel goed. Het vraagt om een integrale afweging van alle economische activiteiten. Dat is een ingewikkelde legpuzzel waar de commissie-Remkes (van het adviescollege Stikstofproblematiek, red.) nu naar kijkt"

Ook uit de veesector komen afkeurende reacties. Pluimveehouder Theo Bos uit Barneveld noemde het voorstel in het NOS Radio 1 Journaal "te eenzijdig". Volgens Bos kan stikstofuitstoot worden teruggedrongen met innovatie. Ook wil hij dat er niet landelijk maar op Europees niveau naar het probleem wordt gekeken, omdat in Nederland veel voedsel wordt geproduceerd voor de export. "Op deze locatie heb ik 55.000 kippen. Als ik dat moet halveren, kan ik mijn bedrijf sluiten."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl