ANP

Het wordt verboden om dieren te vervoeren als de temperatuur boven de 35 graden komt. Daarover zijn al eerder vrijwillige afspraken gemaakt met bedrijven uit de sector, maar minister Schouten vindt die te vrijblijvend. Ze wil het verbod daarom in de wet vastleggen.

Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat bij de extreme hitte van deze zomer gebleken is dat de afspraken niet door iedereen worden nagekomen.

Vanuit de sector wordt met begrip gereageerd op het voornemen van Schouten. "Wij werken zelf daarom ook al met een hitteprotocol, want niemand heeft belang bij het overlijden van een dier", aldus een woordvoerder van varkenshoudersorganisatie POV. Ook veervervoerdersorganisatie Saveetra denkt dat de sector zich al goed heeft aangepast en dat een wettelijk verbod in de praktijk weinig meer zal veranderen.

'Soms kiezen tussen twee kwaden'

Jeanette van de Ven van LTO Nederland, de grootste belangenclub voor boeren, is te spreken over het plan van Schouten. Ze hoopt alleen wel op flexibiliteit.

"Vleesvarkens en -kuikens moeten na een aantal weken al weg. Als het dan warm is, is het kiezen tussen twee kwaden. Of de stallen worden overvol, of je vervoert ze in de hitte." Van de Ven, zelf geitenboer, hoopt dat er in dat soort gevallen vanuit de NVWA maatwerk mogelijk is. Bijvoorbeeld door de dieren 's nachts te mogen vervoeren.

Kamerlid Ouwehand van de Partij voor de Dieren, die al tijden ijvert voor een wettelijk maximum, vindt het "mooi" dat er nu iets over in de wet komt. Maar volgens haar is de grens van 35 graden veel te hoog.

Hittestress

Schouten benadrukt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ook in actie komt bij 'hittestress' onder 35 graden, als het dierenwelzijn in het geding is.

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier vindt de formuleringen rond hittestress nog wel te vaag. "Het is dus een begin, maar we zijn er nog niet", aldus de organisatie.

De minister schrijft dat de afgelopen tijd de meeste veehouders, vervoerders en slachthuizen extra maatregelen hebben genomen om dieren tegen de warmte te beschermen. Toch zijn er diverse incidenten geweest.

In twee slachthuizen constateerde de NVWA dat 30 tot 40 procent van de dieren bij aanvoer dood bleek te zijn. En in een pluimveeslachthuis werden kratten gevonden waarin 90 procent van de aangevoerde kuikens niet meer leefde.

STER reclame