NOS Nieuws

'Alarmerende daling kennis van grammatica bij scholieren'

De kennis van zinsontleding en -functies onder eindexamenscholieren in Nederland en Vlaanderen is de afgelopen tien jaar flink achteruitgegaan. Onderzoekers van de Universiteit Gent spreken van een alarmerende daling in de resultaten voor grammatica.

Ze herhaalden een onderzoek uit 2008, waarbij op dezelfde scholen in Nederland en Vlaanderen in totaal 362 leerlingen opdrachten kregen over spelling en grammatica (.pdf). In wat de wetenschappers zelf een beperkt onderzoek noemen, moesten de kinderen woorden verbeteren, werkwoorden vervoegen, woordsoorten herkennen en zinnen ontleden.

Vooral dat laatste onderdeel bleek een probleem. Haalde in 2008 nog 60 procent van de Vlaamse leerlingen een voldoende voor het scheiden van een zin in onderwerp, persoonsvorm en lijdend voorwerp, nu is dat nog 40 procent. Een drastische afname, volgens de onderzoekers. De daling in Nederland noemen ze zelfs dramatisch: van een slagingspercentage van 28 procent naar 11 procent. Het onderzoek heeft niet de oorzaak van de daling bekeken.

Het goede nieuws is dat het spellingniveau vrijwel gelijk is gebleven. "Het idee dat leeft, is dat door al het appen, twitteren en e-mailen leerlingen niet meer op spelling letten", zegt onderzoeker Filip Devos tegen de VRT. "Maar de achteruitgang van 1 à 2 procent is statistisch verwaarloosbaar. Dus daar zit het wel goed."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl