Een Syriër die in Duitsland heeft gespioneerd moet Nederland uit. De man woont sinds 2017 met zijn vrouw en kinderen in Nederland.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft hij zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdrijven en vormt hij een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

De man zegt dat hij niet terug kan naar Syrië omdat hij daar wordt gediscrimineerd omdat hij soenniet is en dat hij als ambtenaar een potentieel doelwit is voor tegenstanders van het regime.

Martelen van gevangenen

De Syriër werkte van september 1999 tot februari 2004 op de Syrische diplomatieke posten in Duitsland, in Bonn en Berlijn. Hij verzamelde daar namen en gegevens van Syrische burgers in Duitsland die hij vervolgens doorspeelde aan Damascus.

Voor die tijd werkte hij bij een andere afdeling van de Syrische inlichtingendienst die zich bezighield met het monitoren van activiteiten van oppositieleden buiten Syrië. Hij heeft toegegeven dat hij wist dat de mensen die door zijn werk op 'Afdeling 279' werden aangehouden, in handen kwamen van 'Afdeling 285', waar gevangenen werden gemarteld.

Verblijfsvergunning geweigerd

De man wilde een verblijfsvergunning om in Nederland te kunnen blijven wonen, maar die werd hem in maart geweigerd. Ook kreeg hij een tienjarig inreisverbod.

Tegen dat besluit ging hij in beroep, maar dat heeft de rechtbank nu ongegrond verklaard.

STER reclame