Gemeente Utrecht

Bij park Lepelenburg in het centrum van Utrecht zijn resten van een middeleeuwse stadsmuur gevonden. Het gaat om een tufstenen muur die vanaf het jaar 1122 werd gebouwd. De resten werden ontdekt bij graafwerkzaamheden voor het vervangen van warmteleidingen.

De vondst is volgens de gemeente Utrecht bijzonder, omdat de meeste tufstenen bouwwerken uit die tijd gesloopt zijn in de eeuwen die volgden. "Het is een cadeautje waar we heel blij mee zijn", zegt gemeente-archeologe Annette Bakker tegen RTV Utrecht.

De muur werd gebouwd om Utrecht, dat net stadsrechten had gekregen, te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Het zand en de klei die vrijkwamen bij het graven van grachten rond de stad, werden opgeworpen als wal. Op strategische plekken werden torens en stadspoorten van tufsteen gebouwd. Later werd daar de stadsmuur van tufsteen aan toegevoegd.

In de dertiende en zestiende eeuw werd de oude stadsmuur vervangen door een veel hogere en zwaardere bakstenen variant. Bij de huidige graafwerkzaamheden zijn ook resten van de stadsmuur uit de dertiende eeuw gevonden.

Gaten weer dichtgegooid

Omdat de stadswallen en grachten rond de binnenstad een monumentale status hebben, blijven de gevonden muurresten behouden. De vondsten worden gedocumenteerd en daarna worden de gaten weer dichtgegooid. Zo kunnen archeologen over enkele decennia de vondsten met verder doorontwikkelde methodes onderzoeken.

STER reclame