Afvaldepot bij de Amsterdamse verwerker AEB Hollandse Hoogte | Mariette Carstens

De gemeente Amsterdam overweegt de noodlijdende afvalverwerker AEB te verkopen. In een brief aan de gemeenteraad staat dat naar meerdere varianten voor een verkoop wordt gekeken. Zo kan het 100-procent-aandelenbelang van de gemeente (gedeeltelijk) verkocht worden aan nieuwe aandeelhouders, of kunnen bedrijfsonderdelen van de hand gedaan worden.

Een verkoop is een nieuw scenario voor de afvalverwerker, naast de herstructurering waar al onderzoek naar werd gedaan. De gemeente zegt in de brief alle opties open te houden. "Vooropstaat dat ook in de toekomst de publieke dienstverlening gegarandeerd is, maar dat hoeft niet met AEB in de huidige vorm te zijn."

Begin juli werden vier van de zes verbrandingsovens van AEB uitgezet, omdat na jarenlange bezuinigingen op onderhoud de veiligheid van personeel niet meer gegarandeerd kon worden. De afvalverwerker kwam daarop in acute financiële nood.

Financiële gevolgen

De problemen bij AEB hebben forse financiële gevolgen voor de gemeente, die zich in de brief als klant en debiteur van AEB "coulant" zegt op te stellen. Rekeningen voor het verwerken van afval in juni en juli van ruim 6 miljoen zijn eerder betaald dan gebruikelijk. Voor de periode tot en met september is 4,5 miljoen vooruitbetaald. Vorige maand kreeg AEB al 16 miljoen euro aan financiële steun, waarvan 6 miljoen van de gemeente Amsterdam. Het grootste deel daarvan is ondertussen op, staat in de brief.

Voor de problemen ontstonden, had de gemeente al een lening van 108 miljoen uitstaan bij de afvalverwerker, die voor 145 miljoen euro in de boeken staat.

STER reclame