NOS Nieuws

Introductieweek Groningen focust zich op stress onder studenten

Nog een paar weken, dan gaat het nieuwe studiejaar aan de hogescholen en universiteiten van start. Dat betekent traditiegetrouw dat er in verschillende steden introductieweken voor nieuwe studenten worden georganiseerd.

De KEI-week in Groningen, waar zo'n 5000 aankomende eerstejaars- en doorstroomstudenten kennismaken met het studentenleven, heeft dit jaar ook een serieuze kant: er is uitgebreid aandacht voor stress onder studenten. Want die neemt toe, blijkt onder meer uit gesprekken van de organisatie met de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.

"Door in de KEI-week aandacht te besteden aan de vraag hoe studenten zo gezond mogelijk hun studie kunnen doorlopen, hopen we dat ze eerder hulp zullen vragen als zij last hebben van mentale- of fysieke klachten door prestatiedruk", zegt voorzitter van de KEI-week Remmie Palland.

Leenstelsel

Oorzaken van stress die uiteindelijk tot een burn-out kunnen leiden, zijn divers. De prestatiedruk en de financiële druk die voortvloeien uit het sociale leenstelsel zijn veelgehoorde oorzaken.

Bij de Rijksuniversiteit Groningen zien ze een toename van studenten die hulp inschakelen. Zij kunnen onder meer terecht bij een van de zes psychologen, maar kunnen ook cursussen volgen waarin de studenten leren met faalangst of studiestress om te gaan. De Hanzehogeschool heeft vanaf aankomend studiejaar voor het eerst drie psychologen beschikbaar voor de studenten.

Het RIVM gaat in opdracht van het ministerie van Onderwijs onderzoek doen naar de veroorzakers van stress bij studenten en scholieren. Uit eerder onderzoek van het RIVM bleek dat het aantal jongeren (12-25 jaar) dat psychisch ongezond is de afgelopen tien jaar licht is gestegen, van 7 naar 8 procent. Of de prestatiedruk en het leenstelsel daarop van invloed zijn, wordt nu onderzocht.

Eerdere onderzoeken van onder andere de Hogeschool Windesheim bevestigen dit. Zo blijkt uit onderzoek onder ruim 3100 van hun eigen studenten, dat een op de vier studenten in het hoger onderwijs burn-outklachten heeft. Velen van hen geven aan dat prestatiedruk een belangrijke factor is.

Op de KEI-week zelf wil de organisatie de studenten vooral duidelijk maken dat ze naast studeren heel veel kúnnen doen, maar dat ze niet van alle verenigingen lid hoeven te worden en ook niet naar alle activiteiten hoeven te gaan. Want dat er veel aanbod is, is wel duidelijk. Activiteiten die niet alleen gericht zijn op een leukere studententijd, maar ook een betekenisvollere studententijd.

Yoga en medidatie

Dat zie je ook op het evenement KEI to your Future dat gericht is op de toekomst van de studenten. Hier worden tips gegeven over een sociale carrière of ondernemen en kan ook kennis worden gemaakt met mindfulness, ontspannende yoga en meditatie. Het moet het voor studenten makkelijker maken om om te gaan met situaties die tot stress kunnen leiden. Daarnaast was maandag op de informatiemarkt van de introductieweek een dokter aanwezig die informatie gaf over lichamelijke gevolgen van de studiedruk.

Om er zeker van te zijn dat aandacht voor stress onder studenten niet iets eenmalig is, heeft de organisatie van de KEI-week vastgelegd dit jaarlijks te laten terugkeren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl