De grizzlybeer, een van de soorten die beschermd is door de Endangered Species Act
NOS Nieuws

Bedreigde diersoorten worden in VS minder streng beschermd

  • Robert Chesal

    redacteur Buitenland

  • Robert Chesal

    redacteur Buitenland

De belangrijkste Amerikaanse wet ter bescherming van bedreigde dier- en plantsoorten wordt afgezwakt door de regering van president Trump. Daarmee komt de biodiversiteit in de VS verder in het gedrang, vrezen milieukundigen.

De Endangered Species Act regelt hoe de overheid beoordeelt welke dieren en planten op de lijst van bedreigde soorten worden geplaatst. De minister die verantwoordelijk is voor het beheer en de bescherming van natuurlijke bronnen, David Bernhardt, verandert de uitvoering daarvan ingrijpend.

Daardoor wordt het makkelijker om dieren en planten van de lijst bedreigde soorten af te halen. Ambtenaren van zijn ministerie mogen voortaan de economische impact meewegen, wanneer zij beslissen of een soort op de lijst gezet moet worden.

Industrie profiteert

Bovendien mogen de ambtenaren geen rekening meer houden met de toekomstige invloed van klimaatverandering op de soort in kwestie. Alles bij elkaar wordt een strenge natuurbeschermingswet een stuk soepeler. Volgende maand gaan de nieuwe regels in.

De olie-, gas- en mijnbouwindustrieën zullen daar naar verwachting van profiteren. In veel gebieden die rijk zijn aan natuurlijke bronnen komen bedreigde diersoorten voor. Daar mag de industrie nu dus niet mijnen of boren. Maar door de beleidswijziging zullen sommige gebieden weer in aanmerking komen voor ontginning.

The Endangered Species Act is ondertekend door president Nixon in 1973. Sinds de wet werd aangenomen, werden 1650 diersoorten op de beschermingslijst gezet en werden er 47 van afgehaald omdat zij voldoende hersteld waren.

Volgens milieukundigen heeft de Endangered Species Act bekende diersoorten voor uitsterving behoed, waaronder de Amerikaanse zeearend, de grizzlybeer en de Amerikaanse alligator. Zonder die wet zouden ook de slechtvalk, bultrugwalvis en Florida zeekoe uitgestorven zijn, denken deskundigen.

De versoepeling van de wet stuit op fel verzet in het Congres en in deelstaten waar de Democratische partij aan de macht is. De Democraten zeggen via wetgeving en de rechter de veranderingen te willen blokkeren.

Na het aantreden van president Trump probeerde de Republikeinse partij de wet grondig te herzien. Die poging is in het Congres verzand. Daarom sleutelt de regering nu aan de uitvoering van de bestaande wetgeving. Volgens sommige Republikeinen dient de Endangered Species Act niet meer als natuurbeschermingsmiddel, maar wordt die misbruikt als politiek wapen. De versoepeling daarvan wordt dan ook enthousiast begroet door de gasindustrie.

"Om zo te sleutelen aan de wet is onverstandig," zegt Ingrid Visseren-Hamakers, lid van een wetenschappelijk panel van de VN dat in mei een rapport uitbracht over de ernstige bedreiging van de wereldwijde biodiversiteit. "Maar we weten dat Trump en zijn regering weinig ambitie hebben op het gebied van duurzaamheid."

De afgelopen vier jaar woonde Visseren-Hamakers in de VS en volgde ze het beleid van het Witte Huis op de voet. "Trump roeit tegen het tij in. Hij gaat het milieubeleid aanpassen aan de oude, niet-duurzame economie. We moeten precies het tegenovergestelde doen."

Volgens haar is er in de VS nog steeds brede steun voor het beschermen van de biodiversiteit. "Dat is in Amerika geen partijpolitiek issue. Zowel Republikeinse als Democratische stemmers hebben hart voor de natuur."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl