Medewerkers van het Sint-Elisabeth Hospitaal Dick Drayer

Artsen van het grootste ziekenhuis op Curaçao luiden de noodklok. Het Sint-Elisabeth Hospitaal heeft geen medicijnen en medisch materiaal meer en kan die ook niet betalen. Operaties zijn uitgesteld en patiënten met hiv of aids krijgen hun originele medicatie niet meer.

Het ziekenhuis in Willemstad heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de overheid. Het kan leveranciers niet meer betalen, waardoor op veel afdelingen geen verbandmateriaal meer is. Specialisten klagen over een gebrek aan van alles, waardoor ze geen verantwoorde zorg meer kunnen leveren.

Inspectie

De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft gisteravond het ziekenhuis onder verscherpt toezicht gesteld. Zorgverzekeraar SVB is opgedragen direct in onderhandeling met leveranciers de rekeningen voor het ziekenhuis te betalen.

De algemeen directeur van het ziekenhuis, Anthon Casperson, zegt dat de acute zorg niet in gevaar is. "Juist om dat te voorkomen hebben we niet-urgente operaties stilgelegd."

Artsen dreigen nieuwe patiënten met bijvoorbeeld kanker naar het buitenland te sturen voor behandeling. "We kunnen ze nu geen behandeling garanderen. Dat zou ook gelden voor patiënten met hiv en aids.

"Hiv op het eiland komt veel voor", zegt Mario Kleinmoedig van hiv-vereniging Cura+. Curaçao heeft bijna 2000 hiv- en aidspatiënten en er is geen Genvoya meer, de cocktail waarmee zij behandeld worden. "Het ziekenhuis is nu overgestapt op Complera en nog een aanvullend medicijn om in ieder geval tijdelijk door te kunnen gaan", zegt Kleinmoedig.

Nieuwe ziekenhuis

Curaçao bouwt een nieuw ziekenhuis, pal tegenover het Sint-Elisabeth. Dat nieuwe ziekenhuis, Curaçao Medical Centre, had begin dit jaar klaar moeten zijn, maar dat werd bij lange na niet gehaald.

De financiering van de laatste fase voor oplevering is in gevaar. Een lening van 100 miljoen euro is door de gouverneur tegengehouden. De overheid van Curaçao staat onder curatele van Den Haag en mag geen geld lenen.

Het is daarom nog maar de vraag of het nieuwe ziekenhuis wordt afgebouwd. "Onze apparatuur is inmiddels afgeschreven, onderhoudscontracten zijn stop gezet, we zouden eigenlijk al aan de overkant moeten zitten", zegt Casperson.

STER reclame